Efektivní správa rodinného majetku opět nabývá na významu

20. 11. 2020

Zdroj: E15 Magazín (listopad 2020)

Současná krize prověří, jak jsou firmy připravené na ekonomický pokles a jak mají chráněná privátní aktiva pořízená z výnosů podnikání. Vedle nových obchodních příležitostí však zároveň přináší také výzvy pro oblast privátní správy majetku. „Jinými slovy je optimální čas otestovat výhody lokálních family office struktur,“ říká David Neveselý z týmu zaměřeného na služby privátním klientům z největší české nezávislé advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Od minulé ekonomické recese na podzim roku 2008 jsme až do vypuknutí aktuální pandemie COVID-19 zažívali dlouhé období hospodářského růstu, které dalo vzniknout úspěchům řady osobností a podnikatelů se skutečně významným majetkem. Tato expanze prospěla i rodinným podnikům, jimž se mnohdy podařilo vybudovat výjimečné obchodní či lidské příběhy. Obě skupiny se poměrně dobře a rychle naučily alespoň dílčím způsobem využívat různé modely správy majetku včetně toho privátního. Dnes už se zřídka vídá, že by se například španělské nemovitosti nakupovaly na výrobní firmu prostřednictvím společnosti z tichomořského ostrůvku nebo přímo na fyzickou osobu.

Se současnou ekonomickou krizí efektivní správa majetku znovu nabývá na významu. Pro některé obory přichází doba testování připravenosti obchodních modelů na podstatné ekonomické zpomalování. Pod tlak se dostávají i privátní aktiva pořízená z výnosů podnikání. Právě family office tak může být ideální volbou, jak v této nejisté době zajistit flexibilní a účinnou ochranu majetku. Taková správa aktiv přitom dává smysl nejen u velkých uskupení rodinných majetků, její principy lze využívat i v daleko menším měřítku.

Základem family office je odolná struktura

Family office pomáhá profesionálně chránit a rozvíjet majetek, nabízí specializované daňové i právní poradenství, pomáhá se správou nemovitostí nebo s filantropickými aktivitami, a to prostřednictvím vlastní skupiny zkušených finančních expertů, nemovitostních makléřů, znalců či právních a daňových týmů. „Klíčovým předpokladem pro fungování úplně každé family office je chytře vystavěná struktura, která zajistí ochranu rodinného majetku před negativními vnějšími vlivy, případnými rodinnými spory nebo dokonce tragédiemi. Taková správa majetku by měla zajistit celistvost a efektivní ovladatelnost aktiv. Pomůže také s optimalizací nákladů či efektivní daňovou správou,“ přibližuje David Neveselý.

FAMILY OFFICE, V ČESKÉM PŘEKLADU RODINNÁ KANCELÁŘ, PŘEDSTAVUJE SPECIFICKÉ A KOMPLEXNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A STRUKTUROVANOU SPRÁVU A OCHRANU RODINNÉHO MAJETKU.

Základem dlouhodobě funkční a efektivní rodinné kanceláře je však nejen robustní struktura, zároveň ale také co největší flexibilita. Tento model je přitom již historicky prověřený. Základy family office zformovala skupina úspěšných podnikatelů a finančníků už v první polovině 19. století. Finančník a sběratel umění J. P. Morgan už tehdy založil instituci pro správu rodinného majetku „House of Morgan“. Rockefellerové pak vybudovali podobnou instituci o půlstoletí později.

Předání dalším generacím

Family office je ovšem dnes potřeba vnímat jako širší a výrazně komplexnější řešení, jakýsi nástroj efektivní správy, který budujeme pro naše děti. „Cílem každé podobné struktury správy majetku by měla být její dlouhodobost, bezpečnost a možnost efektivního předání majetku dalším generacím. Z naší vlastní zkušenosti je zjevné, že poptávka je v těchto případech po skutečně funkčním a kvalitním administrativně technickém servisu poskytujícím správcům nejen klidný spánek, ale i dostatek komfortu pro rozhodování ohledně správy majetku,“ potvrzuje Neveselý.

Ve světě přitom není neobvyklé, že pokud se takový (byť externí) tým odborníků osvědčí, spolupracuje pak s rodinou po desetiletí. Kromě právníků, kteří doporučí nejvhodnější strategii ochrany a správy majetku, lze tým doplnit o účetní i daňové experty. Ti dokážou eliminovat zbytečnou (dvojitou) daňovou zátěž a zdaní pouze osobní spotřebu rodiny. Tým family office by měl obsáhnout i expertní finanční služby. Odborníci prověří ekonomickou smysluplnost jednotlivých investic nebo distribuci výnosů pro další investice. Efektivní poradenství může přitom ve výsledku navýšit investiční kapitál až o 15 procent.

Specializovaný tým HAVEL & PARTNERS pro oblast služeb privátním klientům s počtem 25 seniorních právníků, daňových odborníků včetně společníků kanceláře, poskytuje jednotlivcům i rodinám komplexní poradenství při plánování a strukturování správy a dlouhodobé držby jejich osobního a podnikatelského majetku.

Experti na investice a nemovitosti pak mohou rovnou i doporučit, kam tyto prostředky vložit. „Třeba do stále oblíbenějších portfolií investičních nemovitostí, v nichž lze díky jejich relativnímu nedostatku spatřovat vhodný nástroj ochrany před znehodnocením peněz,“ navrhuje David Neveselý z HAVEL & PARTNERS. Advokátní kancelář tak v poslední době například radí, jak připojit do rodinných struktur samostatné fondy, jejichž smyslem je vybudování výnosového bytového portfolia, jež zajistí pravidelný přísun financí pro rodinu. Ucelené a profesionálně spravované portfolio takových nemovitostí má jako celek vyšší hodnotu a může se tak stát do budoucna i zajímavým cílem pro větší fondy skupující nemovitostní portfolia.

Ovládat vše, nevlastnit nic

Řadě rodin se daří díky moderní právní úpravě civilního práva dosáhnout efektivní správy a ochrany majetku pomocí jednoduchého instrumentu, jakým je privátní akciový holding neboli běžná česká akciová společnost. „Ostatně nejinak spravují majetek i úspěšné podnikatelské rodiny se vztahem k naší zemi – například Porsche či Baťa,“ poznamenává David Neveselý.

Doplněním privátní holdingové struktury s navázaným family office servisem se pak stal i institut rodinného fondu. Neveselý vysvětluje: „Tyto fondy vznikají právě proto, aby čelily nástrahám nejrůznějších životních událostí členů rodiny, na které běžné korporátní nebo dědické právo nemyslí, respektive je ani řešit nemá či neumí.“

Rodinný fond může sloužit také k cílenému vyčlenění majetku mimo vlastnictví zakladatele. Pokud si ale zakladatel ponechá základní míru vlivu na budoucnost takto vyčleněného majetku, lze celou situaci ilustrovat citátem J. D. Rockefellera, kterému je připisováno následující krédo pro správu majetku: „Ovládat vše, nevlastnit nic.“ Z tohoto krátkého motta je možné vyčíst mnohé benefity takového uspořádání.

Jak tedy nynější krize ukázala, je třeba uvažovat v duchu myšlenky úspěšného amerického podnikatele Henryho Forda: Být připraven je nejdůležitějším předpokladem úspěchu. Možnosti, jak ochránit svůj majetek před neočekávanými událostmi, jsou dnes už široké.

Odborníci z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS proto doporučují je v zájmu rodiny i firmy včas využít a majetek uspořádat tak, aby byl vůči nežádoucím, povětšinou vnějším vlivům odolný.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross