Podpora pro OSVČ – Kompenzační bonus II

11. 5. 2020

Autoři: David Krch, Josef Žaloudek

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

navazujeme na náš předchozí článek ke kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“), ve kterém jsme Vás formou otázek a odpovědí informovali o jeho pravidlech. Nyní přicházíme s několika aktualitami, které vycházejí z již schválené novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2:

 • Bylo zavedeno druhé bonusové období, za které lze žádat kompenzační bonus, a to od 1. května 2020 do 8. června 2020;
 • částka bonusu zůstává beze změny, tj. 500 Kč denně;
 • za obě bonusová období může OSVČ žádat celkem až 44 500 Kč (500 Kč denně za období od 12. března do 8. června 2020);
 • termín, do kdy lze o kompenzační bonus žádat, se posunul na 7. srpna 2020 (stále platí relativní stanovení tohoto termínu 60 dnů po skončení bonusového období);
 • nadále platí, že žádat může ta OSVČ, která nemohla svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou;
 • nadále platí, že jsou z nároku na kompenzační bonus vyloučeny osoby, které jsou v daném měsíci účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci;
 • OSVČ žádá o kompenzační bonus prostřednictvím žádosti na svém místně příslušném finančním úřadě, tato žádost má nyní i interaktivní formu;
 • zákon umožňuje, aby vláda svým nařízením případně zavedla mezi 9. červnem a 31. srpnem 2020 i třetí bonusové období, a to pro dny, kdy by trvala krizová opatření omezující výkon samostatné výdělečné činnosti; případné schválení a délka takového období tedy závisejí na dalším vývoji situace.

Důvodová zpráva k výše uvedené novele pak upřesnila záměry zákonodárců k některým výkladovým nejasnostem:

 • Účast OSVČ jako zaměstnance na nemocenském pojištění, mající za následek nemožnost žádat o kompenzační bonus, se testuje za celý kalendářní měsíc;
 • naopak status OSVČ se testuje s přesností na dny; to znamená, že kompenzační bonus lze žádat jen za dny, kdy byla činnost vykonávána, a nikoli za dny, kdy byl její výkon přerušen;
 • nemožnost vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou se posuzuje ke kalendářnímu měsíci; pokud tedy došlo k částečnému nebo úplnému omezení výkonu činnosti, byť jen na jeden nebo několik dnů v měsíci, považuje se podmínka za splněnou pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají, také není rozhodné, zda toto omezení činnosti bylo zapříčiněno jednorázovou skutečností, např. výpadkem zakázky nebo průběžnou skutečností (uzavření provozovny, péčí o dítě apod.), testování tohoto kritéria v měsíčních cyklech má význam i z hlediska případné kontrolovatelnosti.

V návaznosti na výše uvedené tedy doporučujeme, abyste si archivovali veškerou dokumentaci prokazující nárok na kompenzační bonus, neboť tato podpora je spravována jako daň podle daňového řádu, a může být tedy předmětem daňové kontroly v následujících třech letech. V daňovém řízení pak platí, že poplatník nese nejen břemeno tvrzení, ale především břemeno důkazní.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross