Havel & Partners se na krizi chystá už rok a půl, teď nabízí speciální hodinovou sazbu

14. 5. 2020

Zdroj: INFO.cz (14. 5. 2020)

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Největší česká advokátní kancelář Havel & Partners se podle řídícího partnera Jaroslava Havla připravovala na krizi ještě před tím, než začala koronavirová pandemie. „Na základě našich dlouholetých zkušeností a makroekonomických dat jsme příchod krize se zásadním dopadem do ekonomiky očekávali již delší dobu a více než rok a půl jsme se na ni intenzivně připravovali. I přesto, že nás krize zasáhla ve zcela jiné podobě, než v jaké jsme očekávali, byli jsme schopni se velmi rychle a efektivně přizpůsobit,“ říká Havel v anketě INFO.CZ Koronavirus v advokacii, v níž dáváme prostor partnerům velkých advokátních kanceláří pro reakci na témata, jako jsou inovace, slevy či snižování mezd vyvolané pandemií.

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb? Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Je pro nás prioritní, abychom jako největší právnická firma ve střední Evropě byli plně vybaveni pro řešení krizových situací. Pojem inovace proto chápeme v kontextu aktuální koronavirové pandemie především jako schopnost být připravený a co nejlépe a nejrychleji reagovat na změny ve společnosti, a to i ty náhlé. Proto jsme na základě našich dlouholetých zkušeností a makroekonomických dat příchod krize se zásadním dopadem do ekonomiky očekávali již delší dobu a více než rok a půl jsme se na ni intenzivně připravovali. I přesto, že nás krize zasáhla ve zcela jiné podobě, než v jaké jsme očekávali, byli jsme schopni se velmi rychle a efektivně přizpůsobit.

Aktuální krize ještě umocnila využívání technologií při poskytování služeb. Také v tomto směru jsme byli schopni pružně zareagovat a díky našemu robustnímu technologickému zázemí jsme rozšířili možnosti komunikace a poskytování služeb na dálku. V rámci naší Akademie jsme přešli na online vzdělávání, které bychom jako alternativu chtěli zachovat i do budoucna.

Současná situace nám ukázala, že 220 našich právníků a daňových poradců je schopno z domova pracovat téměř stejně efektivně jako z kanceláře. Díky naší robustní technologii a dalším doplňkovým nástrojům jsme schopni jednání realizovat formou konferenčních hovorů a videokonferencí, účastníme se virtuálních workshopů, online přednášek pro studenty právnických fakult a v neposlední řadě připravujeme online komplexní informační servis ke koronaviru, máme vlastní blog a zapojili jsme se do několika bezplatných online poraden, které pomáhají občanům a podnikatelům.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Svých klientů si velice vážíme a jsme si plně vědomi toho, že současná mimořádná situace pro ně představuje významnou ekonomickou zátěž a pro některé z nich dokonce ohrožení existence. Rozhodli jsme se proto alespoň částečně jim ulevit od ekonomických a jiných ztrát, které pravděpodobně utrpí, a nabídnout jim zvýhodněnou hodinovou sazbu 100 euro/2600 Kč, což je cca 25% sleva oproti naší průměrné hodinové sazbě 3500 Kč. Tato nabídka se týká všech právnických a fyzických osob ze všech zemí, pokud o slevu před zahájení poskytování služeb požádají a stávající situace pro ně představuje významnou ekonomickou zátěž.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?

Již dnes je jasné, že zdravotní, hospodářské a společenské dopady krize budou rozsáhlé a zapíší se do historie. Na trhu v Česku, Slovensku i jinde v zahraničí můžeme sledovat výrazný pokles celkové ekonomické aktivity, propouštění zaměstnanců, zmrazení či snižování platů. Navzdory všem negativním dopadům krize, nás současná nelehká situace utvrdila v tom, že vedle klientů jsou naši kolegové tím největším „aktivem“ společnosti a všichni mají svůj podíl na tom, že jsme největší a nejkomplexnější česko-slovenskou právnickou kanceláří. Každý den prokazují svou špičkovou odbornost, vysoké pracovní nasazení i ochotu a schopnost být pro klienty vždy maximální oporou. My se naopak snažíme udělat maximum pro to, aby krize neohrozila jejich možnost zde pracovat.

Chceme se vyhnout propouštění, proto jsme se s některými kolegy dohodli, že přejdou na jinou pozici nebo dočasně změní náplň práce či zaměření. To se týká jak zaměstnanců back office, tak i právníků. Díky naší velikosti a flexibilitě jsme schopni pokrýt i zvýšený zájem klientů o určitě oblasti související s aktuální krizovou situací, jako je například oblast veřejné podpory a dotovaného financování, na které jsme alokovali unikátní tým právníků, ekonomických poradců i administrativní podpory čítající až 100 lidí.

Od dubna jsme přistoupili k dočasnému snížení mezd, kde nicméně zohledňujeme princip solidarity, ale také výkonnosti. V praxi to znamená, že kolegům s nejnižší mzdovou hladinou zůstane jejich mzda v původní výši. Upravovat mzdy nebudeme ani například kolegyním, které jsou na mateřské dovolené a s kanceláří spolupracují jen na částečný úvazek. U ostatních bude mzda dočasně snížená o 10–20 procent. Všem, kteří splní určitá motivační výkonnostní kritéria, bude nicméně na konci každého měsíce jejich mzda částečně nebo úplně dorovnána. Tj, půjde o průměrné snížení o 5–10 procent.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross