Základní sazba HAVEL & PARTNERS je 3500 korun, bude se ale adekvátně zvyšovat, říká Jaroslav Havel

19. 2. 2020

Zdroj: INFO.CZ (19. 2. 2020)

Skupina HAVEL & PARTNERS loni poprvé v historii utržila přes miliardu korun, čistě za advokátní kancelář to bylo asi 850 až 870 milionů korun, říká její řídící partner Jaroslav Havel. Ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ popisuje své další plány, komentuje vyhrocené diskuse kolem návrhu nového stavebního zákona, který vznikl právě pod vedením jeho advokátní kanceláře, a kritizuje současné poměry kolem veřejných zakázek na právní služby.

Jak se vám loni dařilo?

Co se týká tržeb advokátní kanceláře Havel & Partners, rostli jsme přibližně o 10 procent. Akvizice daňové praxe týmu pod vedením Davida Krcha zvyšuje růst tržeb o další cca dvě procenta. Růst zisku je přitom obdobný. Podle předběžných výsledků se tržby za rok 2019 budou pohybovat na úrovni 850 až 870 milionů korun.

Toto číslo je však pouze za kancelář, tržby celé skupiny včetně inkasní agentury Cash Collectors a služeb daňového poradenství poprvé přesáhnou jednu miliardu korun. Pokud jde o daně, vzrůstající poptávka po těchto službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás v tomto roce vedla k výraznému rozšíření daňové praxe. Na konci roku jsme také po třech letech ukončili spolupráci s ostravskou firmou Forlex a vrátili se do tohoto regionu přímo.

Vedle Ostravy jste loni otevřeli rovněž kancelář v Plzni.

Motivace ale byla odlišná. Plzeň je univerzitní město s právnickou fakultou, takže jsme chtěli být především blíž talentovaným studentům a čerstvým absolventům. Jednou z našich strategických priorit je navíc rozvoj služeb orientovaných na významné klienty, kteří jsou obchodně spjati s německy mluvícími zeměmi, zejména s Německem a Rakouskem. Těmto klientům chceme být k dispozici i poblíž jejich působiště.

Pokud jde o Ostravu, spolupráce s Forlex nám přestala vyhovovat. V tomto regionu máme historicky velké množství klientů a kontaktů, které jsme budovali od roku 2003; dále se tu nyní odehrávají zásadní strukturální změny, probíhají tam velké insolvenční a další komplexní kauzy. Asistujeme velkým podnikům a bankám při řešení problémů těžkého a těžebního průmyslu a máme zde i významné klienty v oblasti veřejného sektoru. Potřebujeme zkrátka být svým moravskoslezským klientům blíž.

Přidáte v dohledné době kancelář v dalším městě?

Zatím o tom neuvažujeme. V posledních dvou letech nám výrazně rostly tržby i zisk, soustředíme se dále na neustálé zlepšování kvality práce, zejména na strategické a inovativní právní a daňové poradenství. Letos nic nebrání tomu, abychom rostli obdobně rychle. Spíše teď ale budeme jen částečně doplňovat tým a obsazovat další seniorní pozice, včetně několika partnerských. Seniorní právníky nepotřebujeme kvůli novému byznysu ani kontaktům, obojí máme, dokonce i výrazně rozsáhlejší, než umíme komerčně využít. Hledáme hlavně kvalitní advokáty a daňové poradce, kteří mají chuť s námi dlouhodobě pracovat a soustředit se na špičkový právní a daňový servis pro klienta. Zdravá firma musí v našem oboru růst alespoň o šest až sedm procent. Pokud za normální situace ekonomiky rostete méně, znamená to, že ztrácíte klienty anebo lidi.

Vaším cílem do budoucna tedy není ani tak získávat nové klienty, ale spíše pro ty stávající dělat více práce?

Je to tak. Naše klientela je hodně rozsáhlá. Během roku 2019 jsme pracovali pro téměř dva tisíce klientů, více než polovina z nich jsou naši stálí klienti. Naším cílem je tedy především poskytovat stávajícím klientům stále lepší a komplexnější služby. Neustále chceme zlepšovat jejich kvalitu i inovativnost; nejen tu právní, k čemuž nás předurčují naše velikost, kvalita a specializovanost právních týmů a s tím související know-how, ale i tu hodnotovou. Chceme být proaktivní, tedy nejen čekat, až klient přijde, ale sledovat klienta i jeho podnikání a intenzivně s ním pracovat a pomoci mu získat náskok před ostatními. Vlastně ho z právního a daňového pohledu vedeme jeho byznysem a pomáháme mu s jeho rozvojem.

Co tím myslíte konkrétněji?

Z transakčního pohledu můžeme například pomoci aktivním klientům najít akviziční cíle anebo potenciální kupující pro firmy klientů. Prostřednictvím našich kontaktů se klienti mohou dostat k novým příležitostem, byznysu i lidem. Anebo jim pomáháme k financování projektů – bankovnímu, dluhopisovému, soukromým půjčkám, anebo i private equity či venture kapitálovým zdrojům. A naopak – když má klient zásadní problém ve firmě nebo je v obchodním sporu, snažíme se to vyřešit smírně a opět využít naši unikátní znalost jednotlivých firem v České republice i na Slovensku a klíčových lidí v nich, anebo přímo jejich majitelů. Samozřejmě máme i rozsáhlé a unikátní kontakty ve veřejné sféře, napříč politickým spektrem a napříč Českou a Slovenskou republikou. Naše zásadní a na trhu zcela unikátní přidaná hodnota je sofistikovaná a koncentrovaná business inteligence, v kombinaci s osobními kontakty na špičky české a slovenské ekonomiky.

Trh jsme si rozdělili do 16 sektorů podle oborů podnikání, máme také široký regionální záběr. V zásadě ve všech těchto oblastech máme klienta, který je jedničkou nebo dvojkou na trhu. Někdy dokonce máme i několik klientů v první desítce česko-slovenského žebříčku, ovšem za situace, kdy tomu nebrání pravidla pro předcházení konfliktu zájmů. Musíme neustále sledovat, co se v daném oboru děje, včetně klíčových manažerských a vlastnických změn a zejména samozřejmě všech právních a daňových souvislostí.

Jak ale v těchto věcech řešíte případný konflikt zájmů?

Standardně jako každá jiná velká advokátní kancelář v Evropě. Samozřejmě musíme do značné míry odhalovat i souvislosti, které si v obchodním rejstříku nepřečtete, tedy identifikovat někoho, kdo sice ve firmě nefiguruje, ale jeho zájmy by mohly být dotčeny. Na conflict checky máme v kanceláři dobře propracovaný systém.

Chcete se zaměřit ještě na další oblasti práva, nebo výrazněji posílit některé stávající?

Letos se chceme intenzivně věnovat oblasti nemovitostí, kde byl náš zájem dlouhodobě podhodnocený. Posilujeme tým, měníme způsob jeho fungování, v jeho řízení se budu osobně angažovat i já. Je to pro mě absolutní priorita pro nadcházející tři roky. Přerozdělujeme si nemovitostní klienty a související obchodní vztahy. Vytváříme program „Nemovitosti 2020–2030“ a díváme se na tuto problematiku velmi komplexně. Radíme městům, architektům, projektantům, stavebním firmám, developerům, investorům, fondům i asset managerům.

Nemíříme jen na největší transakce, chceme kontinuálně pracovat i na těch středních. Jsme schopni působit po celou dobu realizace nemovitostních projektů, nezaměřujeme se jen na konec toho procesu, to znamená na velkou transakci s hotovou nemovitostí. Naopak disponujeme know-how už od úplného začátku při přípravě plánování staveb, protože se podílíme i na legislativní činnosti. Vnímáme ale také změnu struktury nemovitostních vlastníků a investorů; daleko více investorů bude z řad českého a slovenského kapitálu, v jeho různých podobách. A tam jsme už léta poradenským lídrem trhu my. Naším úkolem je teď vynikající vztahy s českými a slovenskými podnikateli, bankami, asset managery a family offices přetavit do vedoucího postavení v oblasti nemovitostí.

Druhá oblast, kterou vnímáme jako zásadní, jsou technologie. Třetí oblastí je pak již zmiňované propojení práva a daní. Zásadně také roste naše mezinárodní práce – to je čtvrtá klíčová oblast našeho zájmu. Naši klienti stále častěji míří za hranice, daří se nám získávat také středoevropské mandáty a prodávat nadnárodní firmy.

Nejrychleji u nás ale roste oddělení řešení sporů všeho druhu, konkrétně jde již po několik let o cca 15 až 20% meziroční nárůst tržeb. Plně to odráží důvěru našich klientů z poradenské části – věří nám pak i v oblasti řešení jejich největších problémů. V oblasti trestního práva pracujeme integrovaně s partnerskou kanceláří Seifert a partneři. Řešíme rovněž desítky insolvencí a restrukturalizací, včetně těch největších v obou zemích. Zaměřujeme se na daňové spory a na komplexní compliance programy a vyšetřovaní.

Klienti už více než dříve věří našemu komplexnímu právnímu pojetí, ale i naší justici a státním úřadům, a v kritických situacích svého obchodního života hned nevolají, jak bylo léta zvykem, tzv. právnické či lobbistické celebrity, které to díky vztahům „nějak zařídí“. Protože vedeme téměř 1000 velkých a větších sporů a insolvencí (nemluvě o více než 400 tisících vymáhaných pohledávkách naší inkasní agenturou) a ročně úspěšně ukončujeme desítky sporů za několik miliard anebo desítek miliard korun, věříme, že máme v oblasti sporů klientům opravdu hodně co nabídnout.

Zmínil jste, že se zapojujete do legislativní činnosti. Intenzivně se teď řeší návrh stavebního zákona, který vznikl pod vedením vašeho partnera Františka Korbela. O jak obvyklou aktivitu z pohledu kanceláře jde?

Zhruba před pěti lety jsme vytvořili naši vzdělávací Akademii, která vždy měla dva cíle: první jen vzdělávací a druhý se týká právě legislativního procesu. Působí v ní akademici, kteří požívají všeobecnou autoritu, vzdělávají kvalifikované klienty, právníky, soudce. Jedná se o tým, který se významně podílel na tvorbě občanského zákoníku i na jeho výkladu. Zkušené legislativce máme i mezi našimi advokáty, řada z nich má letitou zkušenost z veřejné správy.

Jedním z dlouhodobě problematických témat, která se státu nedaří zlepšit, je nové stavební právo, po němž je velká poptávka ze strany všech. Nejde přitom jen o nedostatek bytů a jejich zdražování, ale i o případnou ztrátu kapacit na jejich výstavbu. Jsme rádi, že se můžeme prostřednictvím Hospodářské komory podílet na takto významné a pozitivní změně. Rozhodně ale nejsme jediní. Zákon připravuje velký tým zkušených právníků, včetně zástupců z dalších advokátních kanceláří, a doplňují ho externí poradci a věcní specialisté na územní plánování, urbanismus, architekturu, stavebnictví a veřejnou správu.

Podílíte se tedy i na jiných zákonech?

Naše kancelář působí v zásadě ve všech oblastech legislativního zájmu. Podobně jako s Hospodářskou komorou spolupracujeme také s Bankovní asociací, Asociací pojišťoven, ICT Unií, ale také s různými odbornými a zájmovými sdruženími i s ministerstvy a jednotlivými poslanci či parlamentními kluby. Rozsah je různý. Velmi podobně se řeší zapojení těch nejúspěšnějších advokátní kanceláří do legislativní tvorby i v zahraničí.

Žádný střet zájmů tam není? Ten je vám některými vyčítán právě v souvislosti s novým stavebním zákonem.

Já ho tam vůbec nevidím. Byli jsme pověřeni s vědomím a s vůlí státu, abychom pomohli připravit stavební zákon, který bude funkční a umožní adekvátně rychlý a zákonný proces vedoucí k tomu, aby se zde vůbec dalo stavět. Státní aparát o tom hovoří již 20 nebo 30 let, ale dosud nepřišel žádný hmatatelný výsledek. Jsme rádi, že se to teď dobře pospojovalo, všichni mají zájem stav zlepšit. Primární odpovědnost nese ministerstvo pro místní rozvoj, které spolupracuje s Hospodářskou komorou. Ta je nejvýznamnější platformou tohoto druhu, navíc je neutrální a může jednotlivé postoje sbírat a propojovat. A Hospodářská komora dlouhodobě spolupracuje s námi. My vše koordinujeme, hlídáme čas, konsolidujeme postoje jednotlivých odborníků. Jsme komerční subjekt, který musí dodat výsledek. Obsahově pracujeme podle věcného záměru schváleného usnesením vlády.

Se začátkem roku jste povýšili 19 lidí. Jak k personalistice obecně přistupujete?

Tématem lidských zdrojů jsme se mimořádně intenzivně a prioritně začali zabývat už před několika lety, ale byli jsme v něm silní vždy, jinak bychom prostě nemohli být nejrychleji rostoucí kanceláří v Evropě. Poslední roky jsme se šestkrát za sebou stali mezi advokátními kancelářemi Zaměstnavatelem roku, nemáme ale ještě vystaráno, chceme se dále podstatně zlepšovat.

Působíme ve všech čtyřech městech, v nichž jsou právnické fakulty, vytváříme si osobní vazby přímo se školami a s pedagogy, snažíme se studenty přesvědčovat, že velká advokacie právě u nás je něčím zajímavým. Působí u nás asi 15 lidí, kteří pravidelně přednáší, pět z nich lze vysloveně nazvat akademiky. To všechno se u nás propojuje. Klíčová je pro nás ale i práce se stávajícími kolegy, kterým se snažíme dát na trhu výjimečné podmínky pro jejich práci, odborný růst i další kariérní postup.

V advokacii se v poslední době začínají intenzivně řešit veřejné zakázky na právní služby a soutěžení na cenu. Jaké s tím máte zkušenosti?

Příjem z veřejného sektoru činí v našich tržbách asi sedm procent, tj. 50 až 60 milionů korun, což je nezanedbatelné. Některé špičkové kanceláře se do veřejných zakázek nehlásí, jiné – často méně špičkové – naopak vydělávají hlavně v oblasti veřejného sektoru. Je zvláštní, že u nás je pořadí prvních deseti kanceláří s nejvyššími příjmy ze soukromého sektoru zcela odlišné oproti stejnému žebříčku z veřejného sektoru. Podle nám dostupných údajů jediná firma, která se objevuje v prvních deseti kancelářích v obou sektorech, je právě naše advokátní kancelář.

Znamená to, že veřejný sektor ve většině případů vůbec nespolupracuje s kancelářemi, které by uspěly ve výběrovém řízení na otevřeném komerčním trhu, ale bohužel s jinými. Ve většině vyspělých zemí to samozřejmě takto nefunguje. Shoda v obou žebříčcích je u nich daleko vyšší, což považuji za logické, protože i veřejný sektor by si měl s řádnou péčí vybírat podle kvality služeb, již by měl odrážet rating, velikost a obchodní úspěch kanceláří – jejich postavení na trhu. I ve světě jinde existují právnické butiky, které se zaměřují jen na veřejný sektor, velikostně jsou ale na trhu spíše zanedbatelné.

Nadále tu bohužel vládne provázanost řady právníků pracujících pro stát, politických stran a různých lobbistů. To platí u řady velkých zakázek, u menších se pak naopak v extrému často soutěží na nejnižší cenu. Naše kancelář dlouhodobě podporuje transparentnost veřejného zadávání právních služeb a aplikaci stejných pravidel zavedených v soukromé sféře.

O vás se svého času také říkalo, že tlačíte hodně na cenu a nabízíte levnou práci. Není to tak?

Naše cena je asi 15 let v zásadě stejná, což asi není dobře, měla by se zvyšovat minimálně o inflaci a také o neustálý kvalitativní růst. Naším cílem do budoucna je ceny adekvátně zvyšovat. Nicméně jsme rádi, když se o nás bude říkat, že jsme levní, to klienti rádi slyší.

Jaká ta cena je?

Základní cena je kolem 3500 korun na hodinu, pro složitá stanoviska pak typicky 4000 korun za hodinu. Sleva může být pak množstevní nebo i tzv. vztahová, např. pro menší, ale zajímavé subjekty či projekty, případně pro veřejný sektor – vždy jsou pro ni konkrétní důvody. Stejně tak však existuje důvod pro vyšší ceny u větší náročnosti, vyššího zapojení seniorních lidí, mezinárodních aspektů, vyšší rizikovosti zakázek a podobně.

Pro všechny klienty ale máme stejná a transparentní pravidla cenotvorby. V 80 procentech jde pořád primárně o hodinovou sazbu, nicméně stále více účtujeme i success fee či jinak podle principu „value for money“. Věříme, že prostor ke zvyšování cen je pro nás otevřený: vzhledem ke zkvalitňování služeb i růstu bonity klientely, ale i ve srovnávání se západní Evropou a USA.

S 220 právníky a daňovými poradci jste největší právní firmou na trhu. Lze být v počtu lidí skutečně ještě větší?

Když se podíváme na srovnatelné trhy, jsme stále ještě malí. Téměř na všech srovnatelných menších trzích v Evropě, s výjimkou regionu střední a východní Evropy, bychom nebyli jednička. Přední advokátní kanceláře v České republice a na Slovensku vzniklé po roce 1990 a často až po roce 2000 jsou stále neúměrně malé, měly by nadále růst a budovat komplexitu a takový obchodní přístup, aby byly adekvátními partnery pro své velké klienty. Tržní podíl jakékoliv kanceláře ale nikdy nemůže být výrazně vyšší než 12–15 procent, jinak by skutečně měla neustálé konflikty zájmů. Ty jsou konečné limity růstu advokátních kanceláří. Určitě ale nejsme limitováni hranicí 220 právníků a daňových poradců. Například v nordických zemích, ale třeba i v Portugalsku působí hned několik kanceláří, které mají 200 až 400 právníků. Tomu jsme se zatím ještě nepřiblížili.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross