HAVEL & PARTNERS má tržby na miliardě

27. 5. 2022

Zdroj: Lawyers & Business (květen 2022)

Jediná česká advokátní kancelář dosahuje na miliardové tržby. HAVEL & PARTNERS se tak po třetím vítězství v patrně nejprestižnějším mezinárodním žebříku Chambers stává rovněž Největší českou advokátní kanceláří roku podle Lawyers & Business. „Kancelář ekonomicky roste kontinuálně od svého založení, dosahuje pravidelně i na certifikát nejvyšší důvěryhodnosti AAA Bisnode, jenž ji řadí mezi jedno procento ekonomicky nejstabilnějších firem. Naší mimořádně silné pozici na advokátním trhu ve střední Evropě odpovídá i hodnota advokátní kanceláře, která podle analýzy poradenské společnosti Patria Corporate Finance dosahuje téměř dvou miliard korun," říká její zakládající a managing partner Jaroslav Havel.

Řídí vaši kancelář právníci, nebo management?

Kancelář má propracovanou organizační strukturu. Součástí vedení jsou partneři (k březnu 2022 má kancelář celkem 31 partnerů), v čele s managing partnerem, a profesionální management pro oblast financí, obchodu a marketingu, HR a IT. V kanceláři tedy působí finanční, marketingový, HR a IT ředitel, přičemž každý z nich vede svůj profesionální tým. Všichni ředitelé přitom těží ze své předchozí praxe ve významných poradenských společnostech (např. KPMG, PwC, banky), veřejné správě (ministerstvo spravedlnosti) či v médiích.

Kancelář dále využívá systém maticového řízení prostřednictvím practice groups, industry groups, jazykových skupin a poboček. Partneři a další právníci tak mají přímý vliv například na vyhledávání nových obchodních příležitostí, finanční řízení či marketing a podobně, činnost v těchto oborech zajišťují ve spolupráci s interními profesionály v daných oblastech.

Tento model umožňuje vysokou flexibilitu rozhodování a rychlou reakci na měnící se tržní prostředí, ale i interní potřeby kanceláře. Intenzivní kooperace právnických a neprávnických týmů se u kanceláře naší velikosti tedy dlouhodobě ukazuje jako velmi účinná. To potvrzuje například i výjimečná ekonomická stabilita naší firmy či její vynikající renomé, které jsou pro naše klienty a obchodní partnery potvrzením, že spolupracují s maximálně důvěryhodnou firmou s minimálním rizikem.

HAVEL & PARTNERS si za dvacet let vybudovala také mimořádně hodnotnou značku. Již sedmkrát získala titul Czech Business Superbrands udělovaný nejlepším značkám na trhu a v loňském roce navíc zaznamenala významné úspěchy na poli marketingu; zvítězila v kategorii Služby v oborové soutěži Lemur – Česká cena za PR a umístila se na druhém místě v kategorii Nejefektivnější firemní obsah v rámci oborové soutěže Fénix content marketing. V obou případech porota ocenila komplexní informační servis k opatřením a nařízením souvisejícím s koronavirem, který kancelář jako lídr trhu zdarma poskytovala svým klientům i široké veřejnosti. Marketingový in-house tým se stal díky své kvalitě a výsledkům přidruženým členem Asociace public relations.

Jak se snažíte inovovat své služby?

Být inovativní v kontextu aktuální doby především znamená být připravený a přizpůsobit se co nejrychleji a nejlépe změnám v ekonomice a ve společnosti, a to i těm náhlým a nepředvídatelným. Za jednu z našich největších konkurenčních výhod tedy považujeme právě to, že se dokážeme za všech okolností přizpůsobit potřebám trhu a klientů, neustále pracujeme na diverzifikaci a zlepšování našich služeb. Dokážeme tak obstát i v dobách krize.

Když vypukla pandemie koronaviru, zaměřili jsme se okamžitě na zvýšení efektivity práce a na doplnění portfolia našich služeb i technologií. Byli jsme ze dne na den schopni poskytovat našim klientům potřebný support na dálku a zároveň jsme pro ně byli oporou ve veškerých otázkách, které v souvislosti s pandemií řešili. Vytvořili jsme specializovaný tým, který klienty kontinuálně informoval o dopadech pandemických opatření na jejich podnikání, a v reakci na ekonomické dopady krize jsme také propojili zkušený tým z oblasti financování a bankovnictví s týmem specializujícím se na oblast restrukturalizací a insolvencí, který byl připraven nabídnout klientům řešícím finanční potíže nejkomplexnější právní poradenství na česko-slovenském trhu.

Naší významnou předností je také naše komplexita, dokážeme poskytovat rozsáhlé služby těm nejnáročnějším klientům a z právního a daňového pohledu je vést jejich byznysem. Inovativní přístup spatřujeme též v komplexitě našich služeb, která nezahrnuje „pouze" špičkové právní poradenství ve všech oborech a oblastech práva, ale také daňové poradenství, pomoc s financováním, PR a marketingovou podporu, včetně krizové komunikace. Velkou přidanou hodnotou pro klienty je také vzdělávání prostřednictvím naší Akademie či byznys inteligence a unikátní síť kontaktů, kdy mezi sebou dokážeme propojit naše klienty tak, aby jejich podnikání dál rostlo.

Neustále rovněž sledujeme trh, nové trendy, inovace a řešíme, jak nejlépe působit v nové ekonomice. Intenzivně se vzděláváme, jsme v kontaktu s mladými podnikateli a lídry v jednotlivých oborech, máme dlouholeté zkušenosti v oblastech, jako jsou venture kapitál, technologie, digitalizace nebo třeba e-commerce a jsme v nich špičkou na trhu.

Aktivně propojujeme tyto progresivní právní obory s nejnovějšími technologiemi, a nabízíme tak klientům inovativní služby. Příkladem jsou třeba FairWhistle (komplexní řešení whistleblowingu na klíč, včetně implementace technické platformy pro oznamování a evidenci případů), Certoo (služby digitálního notáře na blockchainu, který umožňuje online získat nezpochybnitelný, bezpečný a neměnný důkaz o autorství dokumentů či dat) či Cyber Defense Center (pohotovostní telefonická linka na pomoc klientům zasaženým kybernetickým útokem).

Zároveň se soustředíme na využívání nejmodernějších systémů a softwarů, které maximálně zefektivňují každodenní práci a interní i externí komunikaci. V loňském roce jsme přešli na nový CRM systém, který máme vytvořený na míru, a umožňuje nám maximálně účinně pracovat s naší unikátní databází kontaktů. Ta v současnosti obsahuje více než 80 tisíc aktivních a neustále systematicky aktualizovaných kontaktů na skutečně relevantní osoby.

Více než 25 tisíc kontaktů je zahraničních a jde zejména o elitní právníky z celého světa. Cca 46 tisíc kontaktů je z ČR a osm tisíc ze Slovenska. V ČR a SR se jedná zejména o majitele firem, členy statutárních orgánů a dozorčích rad obchodních korporací, jiné top manažery, investory, developery, fondy, seniorní bankéře či další správce aktiv a vedení family offices, zástupce tzv. professional services (právníky, architekty, lékaře a podobně), zástupce médií, úspěšné start-upisty a samozřejmě i vrcholné politiky a významné představitele justice, státní správy i územních samospráv.

Prostřednictvím CRM účinně shromažďujeme a spravujeme informace a kontakty, které kategorizujeme tak, abychom dokázali velmi přesně zacílit na jakoukoli vybranou skupinu kontaktů.

V letošním roce jsme rovněž spustili provoz systému SingleCase, který slouží jako hlavní prostor pro klientskou práci, kdy jsme na jednom místě schopni kompletně online vést spisy, řídit přístupová práva, vykazovat hodiny, plánovat pracovní kapacity i projít celým procesem fakturace.

Jako lídr advokátního tedy neustále zvyšujeme svou efektivitu, využíváme nové technologie a prostředky, které nám co nejvíce usnadní práci, a my tak své kapacity můžeme maximálně soustředit na klienta.

Významně jsme v posledních letech investovali také do digitalizace i online marketingu a máme v těchto oblastech propracovanou strategii. Ačkoli je naše pojetí advokacie založené především na osobním setkávání s klienty, díky digitalizaci jsme byli schopni v období pandemie ze dne na den začít fungovat distančně a od první chvíle naplno podporovat naše klienty.

O co se snažíte z pohledu udržitelnosti?

Snažíme se reálně přispívat k udržitelnému fungování celé naší firmy (viz dále), zároveň se také zapojujeme do dalších celospolečenských aktivit. Jsme zakládajícím členem sdružení Climate and Sustainable Leaders Czech Republic, kde jsme se spojili s dalšími vedoucími firmami z různých oborů a odvětví české ekonomiky. Cílem této platformy je pomáhat firmám s omezováním produkce C02 se všemi aspekty, které se této ambice dotýkají. Ať je to metodika měření, monitoring úspěchů v daném odvětví, pochopení a implementace očekávaných změn v legislativě nebo realistické stanovení tempa snižování emisí.

Podporujeme tak prostřednictvím tohoto projektu ambice českých firem při snižování uhlíkové stopy a platforma taktéž motivuje další společnosti ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu. Záměrem sdružení je také každoročně zveřejňovat komplexní přehled produkce emisí C02 a ambicí na jejich snížení u největších firem v České republice. Žebříček vznikne na základě porovnání dat získaných z veřejných zdrojů, a z dotazníků zaslaných 150 firmám s největším obratem v ČR. Report s odborným komentářem platforma zveřejní pod názvem Carbon Tracker poprvé letos na přelomu května a června.

Naše pražská kancelář sídlí v administrativním komplexu Florentinum navrženém s ohledem k životnímu prostředí. Komplex byl oceněn organizací The U. S. Green Building Council mezinárodním certifikátem LEED Gold, jenž zaručuje jak vyšší kvalitu pracovního prostředí, tak současně nižší provozní náklady. Budova využívá moderní technologie včetně sofistikovaného systému osvětlení využívající pohybové senzory a denní světlo, efektivního systému vytápění, stínění či systému pro zadržování dešťové vody, která se používá při zavlažování.

Systematicky dbáme ve svých kancelářích na třídění odpadů včetně plastů, papíru, nápojových kartonů a skla. Kancelář je zapojena do projektu Zodpovědná firma organizovaném společností EKOKOM. V prostorách pražské kanceláře se nachází i sběrné místo elektroodpadu. Jeho svoz a recyklace je zajištěna na základě zapojení do projektu Zelená firma ze skupiny REMA.

O snížení emisí usilujeme i skrze dodavatelský řetězec a k ochraně životního prostředí přispíváme také obezřetným nakládáním s prostředky. Už při samotném výběru dodavatele zohledňujeme aspekty udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Například dodavatel občerstvení a kancelářských potřeb zastřešuje ekologický program Stromy pro život, v jehož rámci vysadí strom za každých 50 balíků prodaného kancelářského papíru. V roce 2020 tak kancelář přispěla k vysázení 68 stromů. Většinu nápojů v reprezentačních prostorech kanceláře nabízíme v zálohovaných skleněných lahvích. V interních prostorech pak pitný režim zaměstnanců zajišťují tzv. sodobary. Veškerý catering i kancelářské potřeby dovážíme jen jednou týdně, aby byly redukovány skleníkové plyny. Pro snížení uhlíkové stopy motivujeme zaměstnance a spolupracovníky k využívání alternativních dopravních prostředků apod.

Zároveň kontinuálně sledujeme a analyzujeme spotřebu kanceláře a na základě těchto dat přijímáme relevantní opatření. Od roku 2013 strukturu spotřeby komunikujeme veřejně jako součást přílohy účetní závěrky.

Životní prostředí a inovační podnikání podporujeme i skrze pro bono program. Jedním z posledních takových projektů je spolupráce s mezinárodní organizací Plant for the Planet, jejímž cílem je globální reforestace. Naše kancelář v roce 2020 poskytla pro bono poradenství při založení českého hnutí této organizace, od té doby přispívá nejen pro bono poradenstvím, ale i finančně, a zapojila se také do výsadby stromů.

Řešíte diverzitu?

Při náboru a obecně zaměstnávání dodržujeme veškerou platnou legislativu a nedochází k žádné diskriminaci. Naše kancelář je otevřená všem zájemcům o práci bez rozdílu. Diverzita na pracovišti se týká jak věku a pohlaví (v loňském roce pracovalo v HAVEL & PARTNERS cca 54 procent žen a 46 procent mužů), tak i národnosti (v kanceláři pracují kolegové mnoha národností), náboženského vyznání, či příslušnosti k LGBT+ komunitě. Při náboru nových kolegů ale především zohledňujeme kompetence uchazeče pro danou pozici a po zaměstnancích ani dalších spolupracovnících nevyžadujeme sebeidentifikaci v rámci těchto kategorií.

V kanceláři zároveň podporujeme v kariérním růstu kolegy na všech úrovních seniority, a to včetně žen. Příkladem může být i interní povyšování z počátku letošního roku, kdy na partnerské úrovni byly ze 40 procent povýšeny ženy (konkrétně byli povýšeni na partnerské úrovni tři muži a dvě ženy). Pozice na této úrovni vyžaduje přitom významné a intenzivní zapojení do business developmentu a managementu celé kanceláře. Pro kolegyně či kolegy, kterým takové zapojení s přesahem do byznysu nevyhovuje, jsme vytvořili seniorní pozici counsel, ve které se mohou kolegyně a kolegové soustředit více na odbornost ve svých právnických oborech a přesah do akademické sféry.

Nediskriminačně přistupujeme také k odměňování žen a pozitivní je i přístup firmy k rodičům. Všem zaměstnancům na rodičovské dovolené umožňujeme, aby si zvolili, v jaké míře se chtějí v tomto období zapojit do práce. A to jak u žen, tak u mužů (v kanceláři máme několik příkladů, kdy na rodičovskou dovolenou či její část nastoupili i kolegové, včetně těch seniorních).

Přibližně 80 procent žen na rodičovských dovolených možnost flexibilního zapojení využívá, i v tomto období nadále pracují. Kancelář rovněž ve formě odběru produktů a služeb podporuje lokální firmy zaměstnávající osoby ze zdravotně, sociálně, případně ekonomicky znevýhodněných skupin. Takto odebíráme například květiny, látkové dárkové tašky či dárky pro klienty a zaměstnance. Kancelář pořádá či podporuje řadu interních i externích eventů pro ženy. Podpora žen probíhá i nepřímo skrze partnerství projektu TOP ženy Česka, který pořádá vydavatelství Economia. Kancelář je partnerem této ankety od roku 2013 a osobně pravidelně zasedám v porotě této soutěže.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross