Docent Melzer převzal cenu za nejlepší článek v Bulletinu advokacie 2020

26. 3. 2021

Zdroj: Advokátní deník

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2020 získal doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., a to hned za dva na sebe navazující příspěvky Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie a Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.

Záměr udělovat každoročně ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce schválila redakční rada Bulletinu advokacie již před čtyřmi lety. Ocenění pojmenovala (se souhlasem oprávněných dědiců) „Cena Václava Mandáka“, po dlouholetém šéfredaktorovi Bulletinu advokacie JUDr. Václavu Mandákovi, CSc. (*1933 – +2009). Redakční rada, společně se šéfredaktorkou BA a vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK, hodnotila články podle odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi, a přihlížela i k původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce.

Nejlépe těmto kritériím v již čtvrtém ročníku soutěže vyhověl a Cenu Václava Mandáka za rok 2020 získal doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., za vysoce aktuální dva na sebe navazující příspěvky Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie publikovaný v BA 4/2020 a Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení publikovaný v BA 6/2020.

Docent Filip Melzer působí jako advokát, pedagog na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP v Olomouci a jako předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory.

Ve svých příspěvcích, za které získal cenu Václava Mandáka, poukázal již v dubnu loňského roku na to, že ekonomické důsledky pandemie onemocnění covid-19 budou obrovské. V úvodním příspěvku autor nastínil obrysy možného právního řešení prostřednictvím náhrady škody a vůbec problémů, které vyvolává právní úprava poskytování náhrad podle krizového zákona.

Již tehdy však bylo zřejmé, že se vyskytuje a vyskytne i řada dalších problémů. Druhý autorův příspěvek se týkal následného vývoje, kdy obsahově velmi obdobná opatření byla vydána již nikoli na základě krizového zákona, nýbrž podle zákona o ochraně veřejného zdraví, když následně příslušná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví byla k 27. 4. 2020 zrušena rozsudkem MS v Praze ze dne 23. 4. 2020.

Cenu vítězi předali dne 26. března 2021 v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory v Praze za dodržení veškerých protiepidemických opatření předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, předseda redakční rady BA JUDr. Petr Toman, LL.M., a šéfredaktorka BA JUDr. Hana Rýdlová. Vedle skleněné plakety obdržel vítěz i šek v hodnotě 5 000 Kč na nákup tištěné odborné literatury vydavatelství Wolters Kluwer.

Redakce Bulletinu advokacie vítězi srdečně gratuluje a zároveň dává na vědomí, že byl vyhlášen další, již pátý ročník a bude se těšit na vaše odborné příspěvky na aktuální a zajímavá témata.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross