ONE FAMILY OFFICE přináší na trh novou dimenzi správy majetku

Havel Partners Ofo Web 4
26. 1. 2024

Zdroj: Estate

Začátkem roku 2024 se představil nejmodernější multifamily office, který zajišťuje bonitním rodinám i jednotlivcům unikátní komplexní servis. ONE FAMILY OFFICE reprezentuje jedinečnou a integrovanou kombinaci poradenských služeb pro správu, ochranu a zhodnocování jejich majetku v České republice, na Slovensku i jinde v zahraničí.  

Projekt ONE FAMILY OFFICE se ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS, největší advokátní kanceláří v České republice a na Slovensku, připravoval od začátku roku 2023. Navazuje na již vybudovanou infrastrukturu, která umožňuje správu, ochranu majetku a jeho investování společníkům kanceláře a nejbližším obchodním přátelům, která vznikla už před více než deseti lety. Jde tak o prověřený systém, vytvořený i na základě dlouholetých zkušeností právních a daňových poradců kanceláře v oblasti ochrany a správy majetku, kteří na míru připravují individuální řešení bonitním klientům.

Naším cílem je přinášet komplexní řešení, která nejen chrání majetek klientů, ale zároveň zajišťují jeho efektivní správu a konzervativní růst,“ říká partner ONE FAMILY OFFICE David Neveselý. Portfolio služeb tak zahrnuje širokou škálu aktivit – od právního, daňového, účetního, dotačního a corporate finance a dalšího transakčního poradenství přes získávání financování po concierge v oblasti ochrany zdraví, majetku nebo osobnosti. Neopomíjí ani nadační fondy, svěřenské fondy či obdobné trustové struktury podle jiných právních řádů.

ONE FAMILY OFFICE tak pomáhá budovat struktury na ochranu a zhodnocení majetku a usnadňuje přípravu jeho předání další generaci. Právě dlouhodobost je totiž zásadním prvkem, s nímž multi family offices standardně pracují. „Princip spočívá v trvání, dlouhodobosti, nerozdrobování majetku. Pokud se na začátku správně nastaví principy a pravidla, může taková struktura sloužit dlouhé generace,“ vysvětluje Vladek Krámek, partner HAVEL & PARTNERS, který je ve ONE FAMILY OFFICE součástí týmu zaměřeného na poradenství a správu majetku.

Nadace a fondy

Klíčovým, nikoli ovšem jediným prvkem každé funkční family office struktury, je privátní (rodinný) holding, jehož funkcí není podnikání, ale pouhá držba a správa zejména finančních aktiv a majetkových účastí v obchodních společnostech, které zajišťují obchodní činnost rodinného podniku. Tímto lze část výnosů odstínit od rizik vyplývajících ze standardního podnikání. Přínosem je i redistribuce zisku vygenerovaného na úrovni jednotlivých společností do holdingu, kde slouží k dalším investicím, to vše v daňově příznivém režimu zaručeném evropskou směrnicí.

Dalším krokem může být doplnění holdingové společnosti o institut, který se stane bezpečným přístavem rodinného majetku, umožňujícím kromě držby majetku jeho další distribuci směrem k jednotlivým členům příslušné rodiny, a ochrání majetek pro další generace. Tímto právním institutem může být v českém pojetí svěřenský fond, nebo stále populárnější rodinná nadace. Vzhledem ke specifikům svěřenských fondů někteří zájemci hledají právně uchopitelnější alternativu – institut rodinné nadace. I ta ochrání majetek a zajistí životní potřeby zakladatelem určených osob, odlišuje se ale především tím, že se jedná o právnickou osobu. Oblibě svěřenského fondu i rodinné nadace také jednoznačně nahrává skutečnost, že se z daňového a účetního hlediska jedná o poměrně jednoduché a přehledné instituty.

Tyto možnosti v oblasti ochrany a správy majetku přinesl nový občanský zákoník, který vstoupil v České republice v účinnost v roce 2014. Do té doby byly podobné instrumenty vyhrazeny cizím jurisdikcím. Díky změnám se tak v Česku objevily progresivní instituty, které si rychle získaly značnou popularitu. Tým HAVEL & PARTNERS se díky svým znalostem a orientaci v nových zákonech rychle stal v oblasti zakládání a správy fundací lídrem.

Zvlášť když v roce 2018 vyvinula a klientům představila rodinnou nadaci (nadační fond jako alternativu ke svěřenským fondům). Ty v kombinaci s tradičním a konzervativním uspořádáním založeným na privátní holdingové společnosti vytvářejí další flexibilní, stabilní a právně bezpečnou variantu zajištění dlouhodobosti, bezpečnosti a strukturované podpory členů rodiny. Zároveň napomáhají eliminaci známých i neznámých rizik, která by mohla mít dopad na rodinnou firmu a rodinné bohatství, a to zejména formou oddělení fyzických osob od vlastnictví rodinného majetku.

Součástí servisu poskytovaného ONE FAMILY OFFICE je zabezpečení komplexního poradenství s nastavením, založením a následnou správou rodinných nadačních a svěřenských fondů, které jsou lety prověřenou formou správy majetku. Další ze služeb je také plánování dědictví, což je klíčový prvek zajištění hladkého předání majetku příštím generacím. Cílem je minimalizovat daňové dopady a zajistit hladký přechod. V této souvislosti multi family office často spolupracuje s bohatými rodinami na realizaci jejich filantropických a dobročinných záměrů, a to formou zakládání nadací nebo správy charitativních fondů.

Majetek, vztahy a důvěra

Kromě ochrany majetku struktury ONE FAMILY OFFICE svým obchodním partnerům zajišťují i další služby. Patří mezi ně i concierge, řešení každodenních potřeb klientů. Právě řešení osobních záležitostí je často tou nejcitlivější a nejdůležitější oblastí, kde nemusí vždy rozhodovat množství vynaložených prostředků, ale rychlost a správnost postupu. „Naše práce není jen o číslech a investicích, ale o budování dlouhodobých vztahů a odpovídající důvěry,“ zdůrazňuje David Neveselý s tím, že důležitou součástí portfolia služeb ONE FAMILY OFFICE je pomoc se zprostředkováním špičkového zdravotnického poradenství a vhodné následné péče na nejvyšší úrovni, stejně jako osobní a kybernetická bezpečnost nebo ochrana reputace a dobrého jména.

Stále oblíbenější je také komplexní fiduciární servis. Umožňuje přenechat starosti se správou majetkových hodnot, včetně nemovitostí, projektových společností, holdingů či fundací na profesionální ředitele a správce, kteří jsou připraveni se záležitostem obchodních partnerů struktury ONE FAMILY OFFICE flexibilně věnovat na základě jejich instrukcí. Kromě obsazení funkce správce či jednatele zabezpečuje i umístění sídla, případně řešení všech statutárních povinností.

Za projektem stojí největší středoevropská právní kancelář HAVEL & PARTNERS, která letos získala ocenění v kategorii Správa majetku v Právnické firmě roku. Podpůrný tým skupiny pro privátní klienty advokátní kanceláře, čítající cca 50 právních, daňových a účetních poradců, je k dispozici partnerům ONE FAMILY OFFICE. Cílem je svým partnerům představit a zabezpečit implementaci řešení, které maximálně ochraňuje vybudované bohatství rodiny před vnějšími vlivy i rodinnými tragédiemi či bouřemi a současně umožňuje rozumnou správu a zhodnocování majetku.

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross