Krize mění status quo na trhu

26. 5. 2020

Zdroj: ČTK (26. 5. 2020)

Současnou obtížnou dobu vnímáme jako příležitost pro další zlepšení našich právních a daňových služeb, říká Jaroslav Havel, řídící partner právní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Pandemie nové formy koronaviru covid-19 změnila fungování celé společnosti a ovlivnila životy lidí po celém světě. Je možné se na takovou situaci vůbec připravit?

Pro nás jako největší právnickou firmu ve střední Evropě je zcela zásadní, abychom byli plně vybaveni pro řešení krizových situací a byli připraveni co nejlépe a nejrychleji reagovat na změny ve společnosti. Příchod krize se zásadním dopadem do ekonomiky jsme díky dlouholetým zkušenostem a makroekonomickým datům očekávali již delší dobu a více než 18 měsíců se na ni intenzivně připravovali.

Jak konkrétně jste se připravovali?

Zejména z hlediska našich služeb, důsledného finančního řízení a samozřejmě i vytvořením dostatečné finanční rezervy. Zvýšili jsme zásadně podíl služeb pro klienty z anticyklických oborů, celkovou efektivitu i výkon na právníka. Soustředili jsme se na digitalizaci našich služeb, včetně marketingu. Díky všem těmto opatřením, ale také obrovské součinnosti všech kolegů, disciplíně a vysokému pracovnímu nasazení celé naší kanceláře jsme neustále připraveni být pro naše klienty maximální oporou v tomto obtížném období.

Jak si Vaše kancelář vlastně vedla během poslední krize, která začala v roce 2008?

Z krize jsme vzešli silnější a zkušenější, nebylo to však jednoduché. Vedení kanceláře muselo během 6 měsíců přistoupit k mimořádně rychlé komplexní restrukturalizaci byznys modelu celé společnosti. Z kanceláře, která se specializovala zejména na mezinárodní klientelu a mezinárodní trh, jsme se tak ve výsledku stali firmou s diverzifikovanou nabídkou služeb pro klienty působící převážně v České republice a na Slovensku. Díky tomuto přístupu, ale i odvaze přijmout na sebe určité riziko jsme v letech 2008 –2012 nabrali stovky nových klientů, přijali jsme nové kolegy z řad konkurence a stali jsme se největší nezávislou advokátní kanceláří ve Střední Evropě podle počtu klientů i právníků.

S čím se na vás klienti v souvislosti s covid-19 nejčastěji obracejí?

V souvislosti s nouzovým stavem a řadou vládních opatření pomáháme klientům v tom nejširším rozsahu. Od prvního dne poskytujeme intenzivní poradenství top manažerům, majitelům a investorům, bankám, pojišťovnám, ale i veřejnému sektoru, jsme oporou pro interní právníky našich klientů při posuzování mimořádných situací a opatření. Aktuálně nejvíc řešíme dopady „vyšší moci“ na jejich podnikání, radíme jim v otázkách cash flow a daní, smluvních a nájemních vztahů nebo v pracovněprávní oblasti, kde řešíme především odměňování zaměstnanců nebo institut částečné nezaměstnanosti. Další kapitolou jsou pak veřejné podpory, kdy našim klientům pomáháme se zpracováním a vyřizováním žádostí nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí.

Jaké poučení by si měli podnikatelé odnést z těchto krizových období?

Ze zkušenosti doporučuji vnímat tato náročná období jako mimořádnou příležitost, kdy se mění status quo na trhu jak mezi dodavateli a odběrateli a zákazníky, tak i mezi konkurenty v daných odvětvích. Krize nám i našim klientům pomohla přijmout rozhodnutí a rozjet nové projekty vysloveně z hodiny na hodinu. Za normálních okolností takové projekty trvají měsíce a někdy i roky. Abychom přežili, je ale potřeba naskočit do rychle rozjetého vlaku. V současné situaci je rychlost a adaptabilita na nové podmínky nezbytná.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross