7 největších změn v oblasti práva a HR pro rok 2023

5. 1. 2023

Zdroj: Magazín LMC

První z pracovněprávních novinek tohoto roku jsou již v platnosti. Podívejte se, v čem se změnily podmínky pro otcovskou dovolenou, jaká je nová výše minimální mzdy a na které zaměstnance můžete uplatnit až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění. Čeká nás toho ale mnohem víc.

Rok 2023 bude bohatý na změny v oblasti pracovního práva a HR. Spolu s odborníky z právní kanceláře Havel & Partners vám proto přinášíme výběr těch nejdůležitějších pracovněprávních novinek, které se na letošek chystají.

Otcovská dovolená

Již od 1. prosince 2022 platí nová právní úprava týkající se otcovské dovolené. Do zákoníku práce byla doplněna nová překážka na straně zaměstnance, a to právě otcovská dovolená (doposud byla upravena pouze poskytovaná dávka, ale odpovídající překážka v práci v zákoníku práce chyběla).

Toto volno přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění, a zaměstnanci tedy může náležet otcovská dovolená ve výši dvou týdnů. Otcovská dovolená byla také postavena na roveň mateřské dovolené, a zaměstnanec je tak v období této překážky v ochranné době. S tím se pojí odpovídající omezení, týkající se například skončení pracovního poměru.

Nařízená karanténa

Od 1. prosince 2022 došlo rovněž k plné elektronizaci na poli nařízené karantény. Zaměstnavatelé již nebudou mít povinnost přijímat tiskopis Potvrzení o nařízení karantény a předávat jej příslušnému pracovišti České správy sociálního zabezpečení. Postup pro uplatnění dávky by měl být obdobný jako v případech dočasné pracovní neschopnosti.

Minimální mzda a stravné

Jako každý rok dochází i letos k 1. lednu k navýšení minimální mzdy. Aktuálně o 1100 Kč, tedy z 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně. V „hodinovém“ měřítku tak dojde k navýšení o 7,40 Kč, tedy z 96,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu. Stejně tak dojde k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro určité skupiny prací a dochází k úpravám částek stravného, ať už tuzemského, nebo zahraničního.

Pracovnělékařské prohlídky

Další změna se týká oblasti pracovnělékařských služeb a ze strany zaměstnavatelů byla dlouho očekávána. Přestože je tato změna k datu vydání článku zatím pouze návrhem, je velmi pravděpodobné, že novela bude v brzké době přijata. Podle této novely vyhlášky č. 79/2013 by měly být vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky u vybraných zaměstnanců (zejména vykonávajících práci v nerizikových kategoriích) vykonávány pouze na základě dobrovolnosti. Více informací je možné najít přímo na webu Ministerstva zdravotnictví.

Sleva na pojistném

Od 1. února 2023 pak dojde k účinnosti zákona, kterým se zavádí sleva na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců. Jedná se o slevu aplikovatelnou pro zaměstnance s kratší pracovní dobou, kteří splňují jednu ze zákonných podmínek, například:

  • osoba starší 55 let,
  • osoba pečující o dítě mladší 10 let,
  • osoba se zdravotním postižením,
  • student,

a zároveň nedojde k naplnění důvodu, který by dle zákona uplatnění slevy vyloučil. Sleva bude představovat až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele.

Zákoník práce

V roce 2023 jsou dále očekávány úpravy zákoníku práce. Již dříve jsme vás informovali o bližších změnách v souvislosti s touto novelou. Dále tedy pouze krátce shrnujeme nejvýznamnější oblasti možné novely (jejíž podoba se nicméně může stále měnit):

  • Práce na dálku – výkon práce na dálku by měl být možný pouze na základě dohody o práci na dálku, zaměstnavatelům i zaměstnancům přibydou nová práva a povinnosti související s výkonem práce na dálku.
  • Doručování důležitých dokumentů – doručování zákonem stanovených dokumentů (například při uzavření pracovní smlouvy) by mělo být nově možné v elektronické formě, a to za podmínek stanovených novelou.
  • Informování o obsahu pracovního poměru – novela upravuje pravidla pro informování o obsahu pracovního poměru a zkracuje dobu, ve které zaměstnavatel musí písemně informovat zaměstnance o zákonem uvedených právech a povinnostech, a to na 7 dnů. Aktuálně se také hovoří o vzorovém formuláři, který by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto poskytnout.

Whistleblowing

V roce 2023 by dále mělo dojít k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowingu. Dlouho očekávaný zákon přináší ochranu pro oznamovatele a zároveň povinnost zaměstnavatelům zavést vnitřní systém pro přijímání a vyřizování oznámení. Mimo tento interní kanál pro oznamování (prostřednictvím osoby pověřené zaměstnavatelem) zákon zavádí také externí kanál, který bude oznámení zpracovávat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Pro rok 2023 se dále chystá změna pro zaměstnavatele zaměstnávající cizince s dočasnou ochranou. Zaměstnavatelé budou povinni u těchto cizinců hlásit den nástupu do zaměstnání také v případě, kdy pracovněprávní vztah nezaložil účast na nemocenském pojištění.

Věříme, že pro vás bude tento souhrn přínosný a připraví vás na změny, které nový rok v pracovněprávní oblasti přináší.

Klíčové kontakty

Právní specializace

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross