Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného (alebo iného) registra

1. 4. 2019

Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (tzv. AML zákon) zavádza od 1. novembra 2018 pre slovenské právnické osoby, okrem iného, novú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod („KUV“) do jednotlivých registrov, v ktorých sú tieto právnické osoby evidované. Existujúce právnické osoby si musia splniť túto povinnosť najneskôr do 31. decembra 2019. Povinnosť zápisu KUV sa tak netýka len obchodných spoločností zapisovaných do obchodného registra, ale aj právnických osôb pôsobiacich v neziskovom sektore, t.j. nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov (účelové združenia majetku). Z tejto povinnosti sú zároveň vyňaté právnickej osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ako aj subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross