Za vším hledej ženu - Trojice, se kterou je příběh HAVEL & PARTNERS spojený už 20 let

3. 6. 2021

Štěpánka Čapková, Dita Vacková a Slávka Fiedlerová Týmová působí v HAVEL & PARTNERS už od jeho založení. Nastupovaly tehdy jako asistentky. V průběhu let tato trojice položila základy profesionálního back office v HAVEL & PARTNERS a dnes jsou z nich zkušené specialistky na finance, HR a marketing. Jak říkají, kancelář je pro ně „srdcovka“, neváhaly tedy opakovaně vstoupit do téže řeky i po mateřských povinnostech. Když totiž zazněl telefon z HAVEL & PARTNERS, rozhodně prý nešlo říct „ne“. 

Jaké byly vaše začátky v kanceláři? Všechny jste měly zkušenosti z prostředí velké advokacie, neobávaly jste se opustit dobrá místa a začít v úplně nové kanceláři založené od nuly?

Štěpánka: S Jaroslavem Havlem jsem se znala z předchozí práce pro českou advokátní kancelář, odkud jsme oba odešli do prestižní mezinárodní právnické firmy Linklaters. Dobře se nám spolupracovalo a když pak za mnou Jaroslav přišel s tím, že chce rozjet vlastní projekt a mě by chtěl jako asistentku, vůbec jsem neváhala. Šla jsem tedy do toho bez obav a s velkým odhodláním.

Dita: Já jsem už dříve pracovala se Štěpánkou v jiné advokátní kanceláři. Když mě pak s Jaroslavem lákala, ať jdu také dělat asistentku k nim do nové firmy, vnímala jsem to jako velkou šanci. Přišlo mi zajímavé mít možnost vybudovat novou kancelář od začátku.

Slávka: Už na pohovoru na pozici večerní asistentky někdy na jaře 2001 mě zaujalo, jak Jaroslav o kanceláři a svých vizích mluvil. Říkal, že firma bude fungovat jinak než zavedené právní kanceláře, ze kterých jsme měli všichni dosavadní zkušenosti. A měl pravdu. Dynamika a nasazení, se kterými jsme se následně, a musím říct i nadšeně, pustili do práce, byla strhující.

Vrhli jste se tehdy rovnou do toho. Jak vzpomínáte na první měsíce po vzniku kanceláře?

Štěpánka: Pamatuji si na začátky, které nebyly úplně jednoduché. Přišla jsem z velké mezinárodní firmy, z prostředí velké advokacie. Ocitla jsem se ale v malé kanceláři, kde byly dva stoly pro šest lidí. Naštěstí jsem jako asistentka jeden z těch stolů získala a nikdo si nedovolil mi ho zabrat, právníci se střídali u toho druhého. Byla tam tehdy ale výjimečná atmosféra. Všichni jsme měli od začátku hodně elánu a pracovali jsme na maximum. Trávili jsme v práci i večery a víkendy. Vnímali jsme to tak, že je to náš projekt a jeho úspěch závisí na nás všech.

Slávka: Úloha nás asistentek byla poskytovat právníkům maximální možnou podporu pro jejich práci – a to nejen při přípravě smluv a dokumentů, při fakturaci a běžné administrativě; dělaly jsme zkrátka vše, co bylo potřeba. Z velké advokacie jsme byly zvyklé pracovat přesčas, víkendy. Braly jsme jako samozřejmost, že napneme síly a uděláme vše pro to, aby kancelář uspěla.

Jaké jste tedy v počátcích měli cíle?

Slávka: Partneři začali poměrně brzy naplňovat vizi česko-slovenské kanceláře, která bude výrazně byznysově orientovaná a bude mít mezinárodní dosah. Postupně se firmě dařilo vybudovat rozsáhlou síť spolupracujících zahraničních právních firem. Pro další rozvoj kanceláře to bylo naprosto zásadní. Vyžadovalo to ovšem systematickou a dlouhodobou strategickou práci.

Štěpánka: Jaroslav pravidelně jezdil do zahraničí, kde sbíral od zavedené mezinárodní konkurence zkušenosti a budoval kontakty. Na schůzkách, kde osobně prezentoval kancelář a naše reference, dokázal přesvědčit zahraniční partnery o kvalitách našich služeb. Postupně se přidávali další partneři, systematicky získávali cenné osobní vazby a vybudovali unikátní síť kontaktů na zahraniční advokátní kanceláře, které nám dodnes referují část práce. 

Dita: Jako asistentky jsme plánovaly tyto zahraniční cesty do přesných minutových harmonogramů. Všechno muselo na vteřinu klapnout.

Jak kancelář rostla, měnily se i vaše pracovní role. Z asistentek jste se v průběhu let staly specialistkami na různé obory. Štěpánka působí na financích, Dita na HR a Slávka na marketingu. Jak moc se tedy za 20 let proměnila Vaše práce?

Štěpánka: Ze začátku byly asistentky v podstatě jediné neprávnické pozice. Dělala jsem tedy vedle klasické práce asistentky i mnohé další, včetně office managementu, HR nebo financí. V průběhu let jsem ale zjistila, že nejvíc spokojená jsem u tabulky s čísly. Po druhé mateřské jsem tedy nadobro zakotvila na financích, kde jsem dodnes. Když srovnám počátky a dnešek, tak jsme ušli obrovský kus cesty. Ze začátku jsme řadu věcí dělali na koleni, dnes máme profesionální finanční oddělení, skvělou technickou podporu a dobře fungující systém.

Dito, ty jsi jedním z prvních lidí, se kterým se v kanceláři potká každý, kdo chce v HAVEL & PARTNERS pracovat. Jsi už 11 let specialistkou HR, proč právě tento obor?

Dita: Začínala jsem jako asistentka, při druhé mateřské pauze jsem si pak ale dodělala školu na HR specializaci. A po návratu do práce jsem v kanceláři dostala příležitost věnovat se přímo tomuto oboru. Práce s lidmi je pro mě výzvou, je nutné pořád sledovat nejnovější trendy a vývoj. Člověk tak má příležitost na sobě neustále pracovat. Je třeba vybírat a hlavně zaujmout nadějné kandidáty, kteří by mohli být pro firmu zásadním přínosem. I náš tým postupně prošel obrovskou proměnou. Dřív měl HR na starosti jeden člověk, dnes je nás ale ve firmě víc než 500, postupně tedy bylo třeba tým rozšiřovat a dnes se každý člen specializuje na jinou část agendy.

Slávko, ty působíš na marketingu. Jsi přitom člověk, který tento obor v kanceláři pomáhal vybudovat od základu. Jak se za 20 let změnila práce v této oblasti v tak specifickém oboru, jako je advokacie?

Slávka: Jaroslav od začátku vnímal marketing jako zásadní součást byznysové strategie celé firmy, osobně se mu věnoval a strategicky jej řídil. Marketing se postupně vyčlenil z office managementu a Jaroslav mi nabídl možnost vzít si ho na starost. Zpočátku jsem měla k ruce jednu asistentku, staraly jsme se o veškerou agendu – od promo materiálů přes eventy, první golfy, klientské akce až po PR a podporu BD aktivit právníků. V roce 2015 po mé první rodičovské pauze jsem se pak už ale vrátila do plně profesionalizovaného marketingového oddělení, kde dnes máme na všechny oblasti své specialisty. Jsme schopni in-house ročně zrealizovat přes 200 eventů, 2 tisíce mediálních výstupů, v repertoáru máme 450 marketingových materiálů, vlastní časopis či miliony impresí v online prostoru. Můžeme tak maximálně podpořit renomé a hodnoty HAVEL & PARTNERS, které kancelář za 20 let vybudovala.

Všechny jste v průběhu let také absolvovaly mateřskou pauzu, dohromady máte sedm dětí. Do HAVEL & PARTNERS jste se ale vždy vrátily. Jak se vám podařilo skloubit práci s rodinou?

Dita: Říká se sice, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, to ale u mě v případě HAVEL & PARTNERS neplatí. Vždy stačilo, aby mi Štěpánka zavolala, jestli se nechci po rodičovské vrátit a nemusela jsem vůbec váhat. V kanceláři mi vyšli vstříc co se týče pracovní doby nebo úvazku, a to platí v kanceláři dodnes. Pokud to povaha práce na dané pozici umožňuje, není problém se domluvit na zkráceném úvazku a pracovní době, která se dá skloubit s péčí o malé děti.

Slávka:  Ačkoliv jsem se domnívala, že se třemi dětmi již nebude možné naskočit zpět do takto rozjetého vlaku, vedení kanceláře mi vyšlo maximálně vstříc a umožnilo mi zkráceným úvazkem a možností určité míry flexibility se do kanceláře vrátit. Je to jako když se vracíte domů. Když vám volá HAVEL & PARTNERS, že o vás stojí, nelze říct ne. Vnímám to tak, že se u nás cení kolegů, kteří se v minulosti osvědčili a jsou loajální.

HAVEL & PARTNERS slaví 20. výročí, vy jste celou dobu spojené s jejím příběhem úspěchu. Když se ohlédnete, jak byste zhodnotily ta dvě desetiletí?

Štěpánka: HAVEL & PARTNERS, to je pro mě srdcovka! Jsem tu od začátku a cítím, že sem prostě patřím. A když vidím, kam se celá firma od svého založení posunula, je prostě úžasné být toho součástí.

Slávka: Když se ohlédnu v čase a vidím, co jsme jako firma za 20 let dokázali, cítím sounáležitost a hrdost. Na úspěchu HAVEL & PARTNERS se podílelo a nadále podílí spousta lidí. Mám hřejivý pocit, že jsem k tomu mohla alespoň trochou také přispět.  

Dita: Pracovat v HAVEL & PARTNERS pro mě byla, je a vždy bude velká výzva, díky které se neustále posouvám dopředu. Těch uplynulých 20 let, to byla spousta práce, ale také hodně legrace, a především navázaná cenná přátelství. Je skvělé být součástí tohoto mimořádného týmu.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross