Privátním klientům nabízíme individuální přístup i soulad s jejich vizemi

16. 10. 2018

Zdroj: Týden 111 českých a slovenských miliardářů 2018

Právní a daňové poradenství pro bonitní klientelu je jednou z hlavních specializací advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Její zakladatel a řídící partner Jaroslav Havel v rozhovoru detailněji nastiňuje, jaké požadavky mají tito klienti, popisuje trh se službami pro miliardáře a vysvětluje, proč je právě jeho kancelář tou správnou volbou, pokud hledáte odborné privátní poradenství.

Co zahrnují právní služby pro české a slovenské miliardáře a jak dlouho je již poskytujete?

Specializovaný tým pro privátní klientelu vznikal postupně. Výraznější zájem o právní a daňové služby související se správou a ochranou osobního a rodinného majetku jsme zaznamenali s počátkem ekonomické krize zhruba před deseti lety. Tým byl postupem času rozšířen o vybrané kolegy z předních tuzemských i zahraničních kanceláří i firem tzv. velké čtyřky, především v zájmu toho, abychom prominentní klientele dokázali zajistit opravdu komplexní portfolio služeb. Nyní je náš tým stabilní, poskytuje špičkové poradenství a je schopen výborně reflektovat individuální potřeby klientů. K těm patří nejvýznamnější čeští a slovenští podnikatelé, vlastníci rodinných firem, vrcholoví manažeři a významné osobnosti veřejného života, včetně špičkových sportovců a umělců. Dokážeme efektivně, detailně a díky velikosti týmu i mimořádně rychle zpracovat i extrémně složité či velmi nestandardní případy, ke kterým je žádoucí přizvat externí poradce a další odborníky. Navíc disponujeme komplexní mezinárodní podporou dostupnou pro všechny kanceláře a naše právní služby mají významný mezinárodní dosah. To znamená, že jsme prostřednictvím vlastní rozsáhlé sítě vztahů s právními a daňovými kolegy ze zahraničí schopni zajistit nadstandardní služby jak privátním klientům, tak jejich firmám ve světě.

Liší se nějakým způsobem požadavky movité klientely na poskytované služby?

Movitá klientela je pochopitelně náročná. Očekává od nás nejen špičkové právní služby a související mezinárodní daňové poradenství, ale i mimořádnou časovou flexibilitu a již zmiňovaný individuální přístup stabilního týmu. Na to se napojuje vysoká efektivita našich odborníků, kteří musí být velmi dobře seznámeni s konkrétními aspekty podnikání klienta, s jeho rodinnými či majetkovými vztahy a poměry i s jeho vizemi a cíli. Přirozenými požadavky jsou pak absolutní diskrétnost komunikace a srozumitelnost a jednoznačnost našich doporučení. To vše dohromady je zárukou toho, že jsme schopni reagovat okamžitě a klientovi přesně v kontextu situace poskytnout odpovídající právně-daňový servis v jednom balíku služeb.

O jaké služby mají nejbohatší klienti nejčastěji zájem?

Nejvýraznějším a nejdiskutovanějším tématem je v současné době oblast tzv. mezigeneračního transferu kapitálu. Řada klientů stále častěji a intenzivněji zvažuje, jakým způsobem po aktivních letech opustit podnikání či řízení firmy a jak vhodně, postupně a řízeně převést osobní i podnikatelský majetek na své nástupce, ať už v rámci rodiny, managementu či vnějšího okruhu zájemců. Poskytujeme také právně-daňové poradenství v oblasti strukturování držby a správy privátních aktiv, rodinných holdingů, nadací a trustů. Privátní vlastnické struktury musí být pro klienta či jeho rodinu skvěle ovladatelné a musí bezpečně odolávat vnějším vlivům. Zaměřujeme se také na svěřenské fondy či investice do umění. Zmíním i oblast zahraničních investic, exportu a mezinárodního obchodu, úžeji z privátního pohledu mezinárodní diverzifikaci majetku za účelem jeho ochrany. Pochopitelně velmi často poskytujeme také poradenství a zastupování v řízeních o rozvodu manželství a vypořádání vztahů s dětmi.

Jak velký trh se službami pro miliardáře je a kolik miliardářů využívá služeb vaší kanceláře?

Setkal jsem se s řadou neoficiálních průzkumů a mediálních žebříčků, ze kterých vycházejí i naše odhady, jež jsou a budou nadále zpřesňovány díky kontinuálnímu internímu mapování trhu vzhledem k aktuální situaci. Odhaduji, že v České republice a na Slovensku žije více než 400 lidí, které bychom mohli označit za korunové miliardáře. Toto číslo se dále zvyšuje nejen díky přirozenému růstu majetku a firem těchto osob či úspěšně zrealizovanému mezigeneračnímu přesunu rodinného a firemního kapitálu, ale i díky sílící skupině vlastníků tzv. rodinných firem. Ty sice možná nemají na první pohled takovou hodnotu, ale pro naši kancelář představují významný potenciál. Jinými slovy trh není rozhodně malý a počet možných příjemců privátních služeb neustále narůstá, což je celosvětový trend. Mezi naše klienty se v současnosti řadí zhruba 200 fyzických osob z řad nejvýznamnějších českých, slovenských a zahraničních podnikatelů, investorů, členů nejvyššího managementu předních obchodních společností, sportovců, umělců a osob působících ve vrcholových veřejných funkcích.

Poskytujete poradenství každému, nebo si můžete vybírat?

Většinu svých klientů dobře známe, protože pro ně pracujeme řadu let. Pro řadu z nich se využívání privátního poradenství stalo logickou nadstavbou právních a daňových služeb, jež zajišťujeme pro jejich společnosti. Klienty, kteří nás oslovují zvenčí, vždy velmi pečlivě a důsledně prověřujeme. Zároveň je s ohledem na pravidla poskytování právního poradenství nutné zabývat se i potenciálním střetem zájmů. Obecně řečeno je naším zájmem dlouhodobě spolupracovat se špičkovými, úspěšnými, důvěryhodnými a respektovanými podnikateli a jejich rodinami. Velké množství klientů k nám přichází v okamžiku, kdy potřebují asistenci např. v oblasti mezigeneračního transferu kapitálu, a poměrně záhy zjišťují, že v tomto směru jsme klíčovým a největším poskytovatelem profesionálních služeb na česko-slovenském trhu.

Jak byste popsal advokáta, který se stará o klienta – miliardáře?

V první řadě jde o vyspělou osobnost s širokým rozhledem, kterou klient může přirozeně považovat za svého partnera. Takový advokát klientovi naslouchá a snaží se porozumět jeho požadavkům, ale i jeho životním postojům a cílům. Mělo by se zároveň jednat o člověka, který ve své profesi a praxi již sám dosáhl výrazných úspěchů a dobře oblasti podnikání a managementu rozumí i ze své vlastní zkušenosti. V naší kanceláři se privátní klientele věnují partneři a vedoucí advokáti, tedy velmi zkušení kolegové, kteří tvoří úzký stabilní tým.

Jaké jsou vaše priority v oblasti služeb pro nejbohatší klientelu?

Našimi hlavními prioritami, a to nejen ve vztahu k bonitním klientům, jsou absolutní spokojenost klienta a jeho důvěra v naše schopnosti. Zakládáme si na individuálním a osobním přístupu a vždy usilujeme o to, abychom klientovi poskytli službu s vysokou přidanou hodnotou, která zcela splní, nebo dokonce předčí jeho očekávání.  Těší mě, že se nám v těchto ohledech dlouhodobě velice daří a okruh klientů se každoročně zvyšuje, čemuž odpovídají i naše hospodářské výsledky. 

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross