Evropské právní novinky I/2019

1. 1. 2019

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

je mi potěšením Vám představit nové vydání našich Evropských právních novinek, ve kterých se již desátým rokem zaměřujeme na zásadní změny a zajímavé trendy na poli práva EU, resp. jejich promítání do vnitrostátního práva ČR.

Zásadními diskutovanými tématy následujících měsíců budou tzv. GDPR adaptační zákon, jenž Senát koncem ledna letošního roku vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, brexit a významné změny v právní úpravě duševního vlastnictví. Tato témata průběžně sledujeme a pomáháme Vám rychle a efektivně se v případných změnách orientovat.

Brzy to bude rok od účinnosti zásadního a dlouho očekávaného evropského nařízení GDPR, avšak otázek týkajících se praktické aplikace pravidel ochrany osobních údajů je stále mnoho. Proto jsme se i v tomto vydání na osobní údaje zaměřili, a to konkrétně na problematiku monitoringu zaměstnanců. Moderní technologie umožňují zaměstnavatelům sledovat, zda zaměstnanci dodržují předepsané pracovní postupy, zda nepoškozují majetek či dobré jméno zaměstnavatele, ale i kolik času denně stráví na sociálních sítích. Bezpečnost, ochrana majetku, know-how, obchodního tajemství či duševního vlastnictví je zájmem každého zaměstnavatele, který je však často ve střetu se zájmy a právy zaměstnanců. V prvním článku tohoto vydání se proto věnujeme mantinelům a souvisejícím povinnostem, které v souvislosti s monitoringem pracoviště zaměstnavatel má.

Jedním ze stěžejních témat tohoto vydání je právo duševního vlastnictví, kterému se věnujeme hned ve dvou článcích. První z nich je zaměřen na novelu zákona o ochranných známkách, která je projevem transpozice nové evropské regulace s cílem zefektivnit a zjednodušit dosavadní systém ochrany ochranných známek. Významnou změnou, která se může dotknout řady vlastníků známek, je upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky z moci úřední. Druhý článek pojednává o postoji SDEU k ochraně duševního vlastnictví, zejména poměřování ochrany duševního vlastnictví a ochrany soukromí a rodinného života jakožto dvou základních lidských práv.

Dále jsme se zaměřili na návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů předložený Evropskou komisí s cílem zajistit rychlou a efektivnější ochranu práv spotřebitelů. Informujeme o účelu navrhované směrnice, způsobu zastoupení spotřebitelů ale i možnostech ochrany podnikatelů, kteří by se v důsledku navrhované úpravy mohli stát terčem šikany.

Průběžně pro Vás sledujeme rozhodovací činnost SDEU, a proto vám v tomto vydání přinášíme rovnou několik článků shrnujících některá významná rozhodnutí. Připravili jsme přehled judikatury v oblasti zpřístupňování děl veřejnosti, neboli problematiky tzv. hyperlinků, a shrnutí rozhodnutí, kde SDEU vyslovil názor, že ani pětiměsíční přerušení poskytování služby nemusí být překážkou pro automatický přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele.

Ani tentokrát jsme nevynechali aktuality ze světa soutěžního práva sestavené naším specializovaným soutěžním týmem.

K některým z výše uvedených témat jsme rovněž publikovali příspěvky na našem novém blogu (www.havelpartners.blog), na kterém Vás plánujeme prostřednictvím kratších příspěvků průběžně informovat o zajímavých aktualitách a komentovat, mimo jiné, i naše praktické zkušenosti.

Přeji Vám příjemné čtení.

Robert Nešpůrek
Partner

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross