HAVEL & PARTNERS TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Monikou Hospůdkovou

10. 4. 2018

Zdroj: Veřejné zakázky v praxi (3/2018)

Zdroj: EkonTech.cz (10. 4. 2018)

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Monika Hospůdková

Společnost: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

Doba od dokončení studia: cca 1 měsíc

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Myslím si, že studijní výsledky většinou odráží do značné míry to, jak je člověk vnitřně nastaven a nakolik dokáže zvládat věci, které ho třeba ani nemusí tolik bavit. Já měla to štěstí, že mě studium bavilo a navíc jsem k němu přistupovala tak, jak jsem zvyklá u činností, na kterých mi záleží – tedy s pečlivostí a svědomitostí. Můj průměr známek za celé studium je nyní kolem 1,4, takže své studijní výsledky mohu hodnotit jako velmi dobré až výborné.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Myslím, že má znalost anglického jazyka byla v posledním ročníku mezi úrovní C1–C2. Angličtina mě vždy bavila, uvědomovala jsem si její význam a její výuku jsem nebrala jako nutné zlo. Popravdě jsem se spíše než ve škole naučila anglicky díky čtení knih v angličtině, sledování televizního zpravodajství a filmů. Co se týče právnické angličtiny, tu jsem se nejvíce naučila nikoli ve škole, ale díky jejímu používání v práci.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Upřímně, právníkem jsem chtěla být už od mala. Otec je advokát, takže jsem měla svůj vzor a vždycky mě to lákalo. Na střední škole jsem se seznámila se základy práva a zjistila, že mě baví, což se na vysoké škole, a hlavně potom v práci naštěstí také potvrdilo.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Myslím, že rozhodnutí jít samostatně podnikat hned po škole vyžaduje v mém oboru buď mnoho kontaktů (a tím pádem potenciálních klientů), nebo odvahy, nejlépe asi kombinaci obou faktorů. Mně osobně přišla praxe advokátního koncipienta jako přirozená volba.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, v prvním ročníku jsem si přivydělávala brigádami mimo obor, který jsem studovala. Ale vzhledem k tomu, že jsem se chtěla věnovat právu i v praxi co nejdříve, začala jsem hned od začátku druhého ročníku pracovat v advokátní kanceláři. Vždy jsem se snažila pracovat tolik, abych zároveň zvládala bez větších potíží i studium. Postupem času byla docházka na seminářích povinná méně a méně, takže jsem ke konci studia mohla chodit do práce téměř na plný úvazek.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Částku jsem diskutovala s několika známými z oboru, a co jsem vypozorovala, většinou se pohybuje okolo 35 000 Kč měsíčně.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Možná jsem v tomto ohledu „oldschoolová“, ale dle mého je nejvhodnějším prostředkem komunikace e-mail či telefon.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Většinou jsem se o nabídkách zaměstnání dovídala z internetových stránek, jako je např. jobs.cz, či od známých (právě od známého jsem se dozvěděla o mém současném zaměstnavateli).

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Nejvíce přínosné mi přišly přednášky a workshopy pořádané přímo advokátními kancelářemi, protože nabízely i přesah do praxe. Kladně hodnotím například projekt JobFair Kontakt, který slouží k získání nových kontaktů a pro přehled o prestižních advokátních kancelářích. Zároveň je zakončen večírkem, což umožňuje seznámit se s právníky z těchto kanceláří i v neformálním prostředí.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                       2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                    2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Z rodného města jsem se přestěhovala již za studií.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Momentálně mi cesta do práce trvá přibližně 30 minut. Maximum vidím někde u 45 minut.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, stáž v zahraničí by mě určitě lákala a zajímala.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %

Pověst a image firmy - 10 %

Pracovní náplň - 30 %

Lidé a kultura ve firmě - 30 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Interní a externí komunikace je v HAVEL & PARTNERS na velmi pokročilé úrovni. Pokud se rozhodnete pro práci v této kanceláři, už jen z veřejných zdrojů si můžete udělat představu o postavení firmy na trhu i jejím směřování. A pokud do kanceláře nastoupíte, zjistíte, že vize být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese nejsou jen plané řeči, ale realita. Následná medializace nejrůznějších právnických i neprávnických ocenění, vlastní publikační činnosti, eventů, pro bono aktivit či vzdělávacích projektů, jako jsou AKADEMIE HAVEL & PARTNERS nebo workshopy pro studenty (studentská akademie), je již jen pověstnou třešničkou na dortu.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ačkoliv nejsem žádný velký pamětník, troufnu si tvrdit, že hodnoty, které kancelář zastává, stojí za jejím mimořádným úspěchem od jejího založení v roce 2001. Kancelář si zakládá mimo jiné na špičkových odbornících, kteří pracují ve stabilních týmech, na vytváření dlouhodobého partnerství s klienty díky individuálnímu přístupu a vysoké kvalitě a komplexnosti služeb a v neposlední řadě také například na podpoře veřejně prospěšných projektů. Tyto hodnoty potom dohromady zastřešuje motto „Úspěch spojuje“, které, myslím, hovoří za vše.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

I když jsme nyní již poměrně velká firma, stále mě překvapuje, jak si dokážeme udržet neformální a přátelské prostředí. V kanceláři je bez ohledu na hierarchii běžné tykání, což je dobrý odrazový můstek pro uvolněnější atmosféru. K té přispívají i nejrůznější akce, od novoročního večírku přes office weekend až po různé charitativní aktivity, do kterých se může každý ihned po svém nástupu zapojit.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Pravděpodobně bych nic nezměnila. Musím říci, že jsem se svými rozhodnutími spokojena.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross