Advokacie přináší velkou míru svobody, říká právník miliardářů Havel

13. 12. 2021

Zdroj: Newstream.cz

Svoji kancelář založil Jaroslav Havel před dvaceti lety, vybudoval z ní největší právní firmu ve střední Evropě. Zastupuje největší klienty v Česku a na Slovensku, velké korporace, miliardáře, veřejný sektor. Podílí se na tvorbě legislativy. Jak sám říká, baví ho složité koncepty, které umí řešit. Jak se staví kancelář s cílem být nejúspěšnější?

Je to dvacet let, kdy jste založil vlastní právní kancelář. Nyní jste jedničkou na českém, ale vlastně i středoevropském trhu. Co bylo klíčovým faktorem, že jste vybudoval největší právní firmu?

Je to týmová práce. Já jsem sice s partnery kancelář založil, vymyslel a vedu ji, ale potřebuji k tomu hodně kolegů na různých úrovních. A proč jsme největší? Sešlo se několik faktorů. Vždy jsme chtěli mít nejkvalitnější právníky, kteří jsou zároveň týmovými hráči. Věnovali jsme jejich vyhledávání velké úsilí. Možná jsme i pracovali víc než ostatní a určitě jsme pracovali chytře. Snažíme se neustále vzdělávat, sledovat nové trendy. Držíme se toho, co funguje, a vylepšujeme to. Nikdy jsme neměli nějaké výkonnostní skoky.

Co to znamená pracovat chytře?

Vždy vysvětluji kolegům, že je důležité neustále myslet na to, jak svoji práci zlepšit.

Jsme u zrodu legislativy

To zní dost abstraktně. Zkuste říct konkrétněji, jak se buduje největší právní kancelář.

Většina právníků funguje tak, že chce získat klienta a pak čekat na jeho zadání a plnit je. My se na to díváme obráceně. Chceme si vybírat ty nejúspěšnější a nejzajímavější klienty, abychom se od nich něco naučili, a zároveň jim aktivně pomáhali s jejich byznysem. Předcházíme problémům a dopředu přicházíme s ideami, co se bude z právního a daňového pohledu dít jak u klientů, tak na trhu.

Posouváme se také do úrovně přípravy legislativy či pomoci různým asociacím. Generálně chceme být těmi, kteří pomáhají formovat právní řády a jsou lídrem v jednotlivých oborech práva. Chceme získat nejlepší klienty a budovat s nimi strategická partnerství.

To byla vaše ambice už od začátku, být nejlepší?

Vždy jsme chtěli být nejlepší a od začátku jsme na tom usilovně pracovali.

Zakládal jste firmu, když vám bylo 26 let. Proč tak brzy?

Hodně advokátů si dva tři roky po advokátních zkouškách založí vlastní firmu. V Česku je přes dvanáct tisíc advokátů a významné tisíce z nich působí samostatně. My jsme chtěli od začátku vybudovat špičkovou kancelář s mezinárodním přesahem, ale ani ve snu nás nenapadlo, jak velká bude za dvacet let.

HAVEL & PARTNERS

Nikdy jsem nechtěl být jen řadový právník

Jaká byla vaše klíčová vlastnost, že se vám povedlo vybudovat miliardovou kancelář?

Nikdy jsem si neuměl představit, že bych celý život pracoval jako řadový právník. Můj cíl byl, abych velmi rychle byl já tím, kdo rozhoduje o směřování firmy a řídí ji. Je to o nastavení mysli.

Takže je to o osobní svobodě?

Určitě. Advokacie sama o sobě přináší velkou míru svobody. Advokáti si mohou vybírat klienty. Potom pro ně sice musí co nejlépe pracovat, ale mají nezávislost a svobodu v tom výběru.

Bylo součástí vaší strategie hned od začátku zaměřit se na top klientelu, největší firmy a nejbohatší lidi?

Když jsem začínal při škole, vyzkoušel jsem praxi v menších i větších kancelářích. A bylo několik faktorů, proč jsem chtěl dělat na velkých věcech. Jedním z nich byla možnost pracovat v cizím jazyce. Kdybyste pracoval jenom s českými a slovenskými klienty, ztratíte schopnost dělat byznys se zahraničím.

Za druhé jsem zjistil, že malé a střední podnikání mi nevyhovuje. Chtěl jsem pracovat hlavou. Čím výš jste v byznyse, tím víc pracujete hlavou. Firmy, které jsou skutečně velké a úspěšné, už nemohou riskovat. Nechtějí po nás žádné věci na hraně zákona či různá zjednodušení, naopak chtějí dělat věci chytře, „čistě“ a dál budovat své dobré jméno. To nám vyhovuje.

Středně velkým firmám se tedy už nevěnujete?

Málo. Náš klient je z hlediska bonity takový, který je schopen pravidelně platit tři a půl tisíce korun na hodinu a více a spolupracuje s námi dlouhodobě. Nahodilé zakázce nedáme extra přidanou hodnotu, neznáme do detailu podnikání takového klienta, nevytvoříme ani vnitřní efektivitu při naší práci.

Na druhou stranu, pokud se ve velké advokacii chcete dlouhodobě udržet na špičce, musíte neustále hledět dopředu. Cílíme určitě i na nejlepší start-upy a firmy, které mají velký potenciál růstu nebo na firmy zajímavé unikátním produktem nebo osobností lídra. Abychom středně velké firmě radili, musí mít ambici být velká a investovat do svého růstu. Moje přidaná hodnota je, že umím přemýšlet v souvislostech, vymýšlet složité věci a přiměřeně předvídat budoucí vývoj.

Míříme úplně nejvýš

To je charakteristika, kterou byste se sám pojmenoval? Že umíte myslet ve složitých konceptech?

Asi ano. Proto děláme, co děláme, a jsme tam, kde jsme. Jsme největší právnická firma ve střední Evropě. Nejrychleji rostoucí. Umíme myslet koncepčně a dlouhodobě a snažíme se být vždy o krok napřed.

Máte asi 260 právníků. Učil jste se manažerské dovednosti, abyste uřídil tak velkou kancelář?

Studium práv mě na moderní praxi advokáta – podnikatele nepřipravilo. Když jsme začínali, byla klíčová naše schopnost dát klientům špičkový právní servis. Dnes už ale zdaleka nejde jen o to umět dobře právo. To umí kde kdo. My musíme umět poskytovat komplexní služby těm nejnáročnějším klientům a z právního a daňového pohledu je vést jejich byznysem.

Manažerské schopnosti jsme se naučili nejen studiem špičkové světové manažerské literatury, ale hlavně vlastní praxí. Je to naše velká konkurenční výhoda. Malá právní firma dnes prostě nemůže dost efektivně radit globálním gigantům a nejúspěšnějším podnikatelům vzhledem k narůstající komplexitě jejich právních a daňových záležitostí. Většina z nich chce poradit od toho, kdo vybudoval a řídí stejně úspěšnou firmu, jako je ta jejich, a má velký rozhled v byznysu i výborné kontakty.

Zvyšujete na podřízené hlas?

Taky. To asi každý. Ale vždy je to v mezích slušného obchodního chování. Musíte vždy najít cestu, která funguje, aby firma o 260 právnících fungovala a kolegové se nerozutekli.

Jaroslav Havel, riadiaci partner HAVEL & PARTNERS

Soustředíte se na top klientelu. Kolika lidem z českých top 100 pomáháte?

Z korporací je to skoro polovina, ze soukromých osob zhruba třetina a řekl bych, že to nikdy nebude výrazně více z důvodů prevence konfliktu zájmů a různých obchodních animozit mezi nimi. Mezi korporacemi je často prostor pro výběr právníků mnohem volnější než mezi koncovými vlastníky.

Spočívá vaše atraktivita v umění daňové optimalizace?

Jakousi daňovou optimalizaci umí spousta firem. Naší výhodou je komplexita právní a daňové služby a zejména daňové plánování. Jsme největší advokátní kancelář ve střední Evropě a hodnota naší firmy je v miliardách. Ani pro velké globální klienty nejsme malí poradci, kteří na nich chtějí vydělat peníze jako řadoví dodavatelé, ale často rovnocenní partneři. To, co radíme, jsme často řešili nebo realizovali i ve vlastní firmě. Tím jsme důvěryhodní, konzistentní ve svém fungování, a to nás zásadně odlišuje.

Proč jste se neumístil v aktuálním žebříčku časopisu Forbes Top 100 českých miliardářů?

Od toho jsem opravdu hodně daleko, protože dělám advokacii. Zde se miliardáři nerodí. Ani nevím, že by se do takového žebříčku dostal někdo z právnické firmy v jiné zemi…

Ale asi byste tam patřil, nebo ne?

Ne, to určitě ne. S výdělkem z právních služeb bych na něj patřil možná někdy po desítkách let dřiny, až půjdu do důchodu.

Vy nejste jenom právník, jste i úspěšný investor. Investujete do realit a dalších oborů.

Jsem investor, protože právními službami jsem si vydělal docela slušné peníze, o které se musím starat.

Špičkový právník nikdy neopustí svůj obor

Vaše část, která se věnuje prodeji luxusního zboží, se již pohybuje obratově na miliardové úrovni…

Slovo luxusní bych moc nepoužíval, to je novinářská zkratka. To slovo nemám rád, ani žádného luxusu moc nepožívám. Naše služby vnímám jako prémiové. Zaměřujeme se na lidi, kteří jsou bonitní, chytří, úspěšní. A při nakupování se rozhodují především podle kvality, nejsou limitovaní cenou. Mám malou skupinu kolegů v Czechoslovak Capital Partners, která se stará o můj majetek, a investoval jsem do desítek projektů.

Do čeho investujete?

Z devadesáti procent času se věnuji naší právní kanceláři a je to pro mě stále absolutní priorita. Těžko bych mohl vybudovat druhou takovou firmu. To bych musel skončit a začít znovu v něčem jiném, a to rozhodně neplánuji. Žádný špičkový právník neopustí svůj obor. Na prvním místě pro mě bude vždycky advokacie, které se věnuji celý život. Investice jsou už něco navíc.

Nicméně investujete a máte miliardové byznysy…

Mimo svou advokátní kancelář mám podíly v celé řadě projektů. Ale je to spíš pasivní investování, nejsem v orgánech žádné firmy a nepodílím se na jejím řízení. Nemám na to čas a nemohl bych to dělat kvalitně. Podstatnou část investic mám v nemovitostech, je to vysoce nad třicet procent majetku. Něco mám v technologiích, akciích, různých fondech nebo start-upech či firmách. Z hodnoty mého majetku je stále více než polovina v Havel & Partners a souvisejících věcech.

Je nějaký obor, na který se vy nebo Havel & Partners soustředíte v současné době, oborem budoucnosti?

Máme dlouhodobé strategické priority. Jednou z nich jsou technologie v nejširším smyslu, další jsou nemovitosti a dále i práce pro nejbohatší Čechy a Slováky a jejich skupiny. Další oblastí je „international“, snažíme se získat klienty přicházející do Česka a Slovenska nebo zastupovat české a slovenské firmy, které jdou ven.

A také umíme dobře řešit spory. Od rodinných, dědických a pracovních sporů, přes ty daňové až po mezinárodní arbitráže nebo mezinárodní veřejné právo. Umíme i compliance a investigace, máme vyšetřovatele a velmi dobré vazby na detektivní firmy. Dokážeme zastupovat klienty velice komplexně a řešit s nimi i velmi komplikované případy. A dlouhodobě jsme také významným poradcem veřejného sektoru. Pracujeme nebo jsme pracovali pro většinu ministerstev a státních podniků, krajů či měst.

Už jste se potkal s nastupujícími ministry?

Já nebo kolegové samozřejmě známe drtivou většinu z nich. Pokud už historicky působili ve vrcholné politice nebo byznysu, logicky jsme se s nimi už pracovně potkali nebo jsme spolupracovali. A když nastoupí noví ministři, posíláme jim standardní cestou naše formální prezentace s nabídkou spolupráce. To je náš přístup. Jsme největší právnická firma v zemi a věříme, že i nejlepší, zcela transparentně proto nabízíme své služby nejen soukromé sféře, ale i státu a veřejnému sektoru obecně.


Jaroslav Havel (47)

Český advokát a zakládající společník česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners, která se postupně stala největší nezávislou advokátní kanceláří v regionu střední Evropy. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Klíčové kontakty

Související média

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

KONTAKT PRO MÉDIA:
Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross