FinTech: Právo informačních a komunikačních technologií ve finančních službách

alt
 
Dynamický vývoj informačních technologií intenzivně ovlivňuje i oblast finančních služeb. Inovace a nová řešení přinášejí konkurenční výhody a růst využití moderních technologií ve finančních službách (Financial Technologies) představuje významný trend a budoucnost finančních služeb.
 
Naše kancelář reagovala na tyto změny založením specializované poradenské skupiny s unikátním sektorovým zaměřením na oblast FinTech. Na práci této poradenské skupiny se podílí naši právní odborníci s mnohaletými zkušenostmi v oblasti bankovního a finančního práva, práva informačních technologií, regulace ochrany osobních údajů a bankovního tajemství, práva obchodních korporací, daňového práva i odborníci v oblasti civilně-právních závazkových vztahů se zaměřením na elektronickou kontraktaci.
 
Sestavili jsme tým zkušených právníků, kteří pro naše klienty poskytují právní řešení zejména v těchto oblastech:
 • regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií
 • ochrana bankovního tajemství a klientských osobních údajů
 • internetové a mobilní („bezpapírové“) poskytování finančních služeb
 • aplikace biometrických technologií 
 • elektronické platby a digitální měny 
 • outsourcing ve finančních službách 
 • práva spotřebitele v souvislosti s využitím moderních technologií
 • vývoj softwaru a jeho implementace (včetně cloudových řešení)
 • ochrana infrastruktury ICT (datová uložiště) včetně kybernetické bezpečnosti
 • ochrana software a dalších práv duševního vlastnictví
 • fúze a akvizice ve finančních službách s prvky moderních technologií
Právníci naší kanceláře se do hloubky orientují nejen v oblasti českého a slovenského práva, ale mají rozsáhlé zkušenosti i s aplikací práva evropského a shromažďují poznatky z vývoje ve významných zahraničních jurisdikcích, včetně zahraničních soudních rozhodnutí, praxe a trendů v oblasti FinTech. Naše spolupráce s předními zahraničními a globálními právními firmami nám umožňuje čerpat zkušenosti z vyspělých světových trhů.
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup