PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA

Každoročně přispíváme více než milion korun na pro bono a CSR aktivity.

Takto jsme pomohli například:

 • Bílému kruhu bezpečí, který poskytuje pomoc obětem trestných činů;
 • Nadaci Krása pomoci, jež pomáhá seniorům;
 • Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek
 • Nadaci Naše dítě, která se zabývá pomocí zneužívaným, hendikepovaným či jinak znevýhodněným dětem;
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zlepšovat životní podmínky a podporovat nezávislost lidí se zrakovým postižením;
 • Pro bono alianci, v rámci níž finančně podporujeme zejména Školu lidských práv pro studenty právnických fakult a mladé právníky;
 • Nadačnímu fondu AutTalk, který spolupracuje s rodinami dětí postižených autismem a pomáhá jim s jejich výchovou;
 • Oddělení dětské onkologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol; 
 • Nadaci Via, která podněcuje a sdružuje všechny, kteří chtějí společně vytvářet a zlepšovat prostředí, ve kterém žijí;
 • Obecně prospěšnému projektu Dejme dětem šanci, který poskytuje komplexní poradenství mladým lidem odcházejícím z dětských domovů, a pomáhá jim tak osamostatnit se a začít vlastní život;
 • Nadaci Dobrý Anděl, která pomáhá tisícům rodin s dětmi bojujícími s vážnou nemocí;
 • Nadaci Dětský mozek, která zprostředkovává všeobecnou podporu dětem i dospělým trpícím dysfunkcí centrálního nervového systému;
 • Nevládní organizaci Člověk v tísni, která poskytuje humanitární pomoc, bojuje s chudobou a zasazuje se o dodržování lidských práv, ad.

BUĎTE STÁLE V OBRAZE

Odebírat
Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat pravidelné informace ze světa práva a podnikání.

Kontaktujte nás

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross