22. 11. 2019, 09:00 - 12:30

Přednášející:
Robert Neruda, Juraj Steinecker

Pravidelný seminár aktualít súťažného práva a ekonómie od tímu špecialistov skupiny Competition vedený bývalým podpredsedom českej súťažnej autority (ÚOHS), advokátom v oblasti súťažného práva Jurajom Steineckerom  a bývalým hlavným ekonómom PMÚ SR Milanom Broučkom.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • Zhrnutie vývoja súťažného práva v SR a EÚ – legislatíva, soft law, rozhodovacia prax, judikatúra
  • Posilnenie právomocí súťažných úradov (Smernica ECN+): Na čo sa v súťažnom práve SR pripraviť?
  • Nové trendy súťažného práva
  • Zámery de lege ferenda v SR a EÚ
  • Aktuálna judikatúra úniových a slovenských súdov
  • Diskusia, príklady, follow-up

ADRESA:

SHERATON  BRATISLAVA HOTEL
Pribinova 12
811 09 Bratislava

Cena:
Základní cena semináře činí 100 EUR.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.