10. 05. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Melzer, Hulmák, Tégl, Šínová, Železná (HAVEL & PARTNERS)

Specializovaný občanskoprávní seminář na novou úpravu záruky v občanském zákoníku a její interakce s odpovědností za vady a s odpovědností za újmu od akademiků HAVEL & PARTNERS

Adresa

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Obsah semináře

  • záruka za řádné (s)plnění dluhu
  • zákonná a smluvní záruka
  • záruka a odpovědnost za vady
  • záruka a odpovědnost za způsobenou újmu
  • slib odškodnění
  • ručení
  • finanční záruka
  • procesní uplatňování záruční smlouvy
  • aktuální judikatura k otázkám záručních smluv
  • diskuse

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH.