08. 11. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Sedláček, Sprinz, Sturm, Ráž, Cienciala (HAVEL & PARTNERS)

Odpovědi na otázky, jak správně a efektivně řešit obchodní spory v mezinárodním obchodním styku – jaké zvolit sudiště (soud, arbitráž, med-arb aj.), na co si dát pozor při volbě práva, jak správně řešit spory se zahraničními obchodními partnery před českými i zahraničními soudy, kdy je mezinárodní obchodní arbitráž vhodná (jaká skýtá rizika a na co si dát pozor při sjednání mezinárodní rozhodčí doložky); jakou ochranu nabízí platné mezinárodní dohody o ochraně investic a jak podle nich probíhá investiční arbitráž proti cizímu státu; jak probíhá výkon cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR a českých v zahraničí.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • volba sudiště a volba práva
  • spory se zahraničními obchodními partnery před českými i zahraničními soudy
  • mezinárodní obchodní arbitráž
  • mezinárodní ochrana investic a investiční arbitráž
  • budoucnost intraunijních dohod po přelomovém rozhodnutí SDEU ve věci Slovensko vs. Achmea 
  • výkon cizích soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v ČR
  • výkon českých soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v zahraničí
  • diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3 900 Kč (bez DPH).

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.