18. 10. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Renáta Šínová (of counsel HAVEL & PARTNERS)

Seminář aktuální judikatury a legislativy k procesním otázkám v civilním řízení soudním; od hlavní odbornice AKADEMIE na procesní právo.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • judikatura k předběžným opatřením
  • judikatura k dokazování a řízení v prvním stupni
  • judikatura k doručování
  • judikatura k  opravným prostředkům
  • judikatura k výkonu rozhodnutí a exekučnímu řízení 
  • přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu (aktuální problémy)
  • zastavení exekuce (aktuální judikatura a výklad)
  • připravované novelizace OSŘ a EŘ
  • teritorialita soudních exekutorů
  • diskuse 

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.900,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.