11. 10. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Milan Hulmák (of counsel HAVEL & PARTNERS)

Specializovaný kurz zaměřený zejména na judikaturu SD EU a další novinky ve stále se rozvíjející oblasti ochrany spotřebitele; od hlavního odborníka AKADEMIE na ochranu spotřebitele; spolutvůrce právní úpravy v OZ a velkého komentáře pro všechny právníky zabývající se oblastí retailu.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • vymezení spotřebitele a slabší smluvní strany 
  • zvláštní požadavky na smlouvy se spotřebiteli
  • adhezní smlouvy
  • obecné cenové limity, lichva, neúměrné zkrácení 
  • rizika přezkumu cenových ujednání se spotřebiteli 
  • zakázaná ujednání, překvapivé a nepřiměřené obchodní podmínky
  • poplatková politika, možnosti zajištění
  • ochrana spotřebitele v úvěrování (spotřebitelský úvěr)
  • ochrana spotřebitele v korporátním právu
  • diskuse, judikatura, příklady

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.900,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.