01. 11. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Korbel/Štarha/Hradílek (HAVEL & PARTNERS)

Seminář zaměřený na aktuální novelu zákona o registru smluv účinnou od 1. 11. 2019 - vybrané sporné otázky aplikace práva v oblasti uveřejňování smluv a judikaturu k ochraně informací; od specialistů HAVEL & PARTNERS pro všechny povinné subjekty a jejich smluvní partnery.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • změny registru smluv vyvolané novelou č. 177/2019 Sb.
  • změny informačního práva vyvolané novelou č. 111/2019 Sb.
  • změny v okruhu povinných subjektů v recentní judikatuře
  • ochrana informací ve smlouvě a v metadatech
  • změny závazků a změny smluv 
  • neúčinnost smluv, zpětná účinnost
  • neplatnost smluv, faktická plnění
  • narovnání, vypořádání bezdůvodného obohacení
  • uplatňování nároků z neuveřejnění, první soudní spory
  • diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.900,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.