31. 05. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Korbel, Štarha, Hradilek, Melzer, Hulmák (HAVEL & PARTNERS)

Seminář zaměřený na novinky, nejčastěji řešené sporné otázky, judikaturu a novou legislativu v oblasti registru smluv; od specialistů HAVEL & PARTNERS pro všechny povinné subjekty a jejich smluvní partnery.

Adresa

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Obsah semináře

 • změny v okruhu povinných subjektů v recentní judikatuře soudů a v připravované legislativě
 • změny v okruhu výjimek z uveřejnění v připravované legislativě
 • ochrana informací ve smlouvě a v metadatech
 • změna obsahu závazku bez změny smlouvy a bez uveřejnění
 • změna obsahu závazku změnou smlouvy s uveřejněním 
 • neúčinnost neuveřejněných smluv a její řešení, zpětná účinnost
 • neplatnost neuveřejněných smluv a její řešení
 • narovnání a další možnosti vypořádání bezdůvodného obohacení
 • další sankce a rizika neuveřejnění smluv
 • faktická plnění neuveřejněných smluv
 • uplatňování nároků z neuveřejnění, první soudní spory
 • diskuse

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH.