11. 06. 2020, 09:00 - 12:00

Přednášející:
Melzer (AKADEMIE HAVEL & PARTNERS)

seminář zaměřený na aktuální otázky prokazování a uplatňování újmy způsobené krizovými opatřeními při činnosti podnikatelů a obchodních korporací; od hlavního odborníka AKADEMIE na náhradu újmy a závazky z deliktů, spolutvůrce právní úpravy v OZ a velkého komentáře

OBSAH SEMINÁŘE:

  • problematika náhrady újmy za krizová opatření
  • judikatura k pojetí škody, včetně ušlého zisku
  • judikatura ke kauzalitě a k míře důkazu
  • judikatura k předsmluvní odpovědnosti
  • judikatura k určování výše škody a bezdůvodného obohacení
  • judikatura k nárokům tzv. sekundárních obětí
  • judikatura k promlčení
  • diskuse

ONLINE forma

Akce bude přenášena živě s maximálním uživatelským komfortem, můžete ji sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem – z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po ukončení akce Vám budou zaslány prezentace a odkaz na záznam videa.

Akce bude přenášena živě a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech Vám zašleme na Váš email nejpozději 24 hodin před začátkem akce.

Cena:
Základní cena každého semináře činí 2490,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.