06. 12. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Petr Tégl (HAVEL & PARTNERS)

Tematický seminář zaměřený na otázky praktických dopadů materiální publicity katastru nemovitostí pro všechny právníky zabývající se nemovitostmi od hlavního odborníka AKADEMIE na katastr nemovitostí a věcná práva, spolutvůrce právní úpravy v OZ a velkého komentáře.

 

OBSAH SEMINÁŘE:

  • základní ideová východiska § 984 OZ
  • rozpor mezi skutečností a zápisem
  • smluvní nabytí práva na základě platného titulu
  • absence identity zcizitele a nabyvatele
  • způsobilé právo, resp. způsobilý knihovní objekt
  • nabytí od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu
  • úplatnost nabytí
  • dobrá víra nabyvatele
  • absence výjimky dle § 984 odst. 2 a absence včasné žádosti o poznámku spornosti dle § 986
  • judikatura, příklady, diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.900,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz.

Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.