21. 06. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Sedláček, Šínová, Hulmák, Rajdová, Dvořáková (HAVEL & PARTNERS); Novák (Litigo Communications)

Seznámení s aktuálním návrhem právní úpravy hromadných žalob; rozbor příležitostí a rizik, které návrh přináší pro podnikání obchodních korporací v retailovém sektoru B2C, zejména pro právníky velkých korporací, organizace spotřebitelů a advokáty; představení „litigation PR“ jako specializované formy krizové komunikace probíhající v těsné součinnosti s právní pomocí.

Adresa

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Obsah semináře

 • seznámení se schváleným věcným záměrem a principy navrhovaného zákona o hromadných žalobách
 • aktuální stav projednávání paragrafového znění zákona
 • stav právní úpravy a zkušenosti ze zahraničí
 • návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů 
 • opt in vers. opt out režim
 • účastníci řízení, správce skupiny, právní zástupci
 • vedení řízení, rozhodnutí, jeho účinky, náklady řízení 
 • compliance, prevence, právní obrana
 • využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti žalovaných obchodních korporací, případové studie
 • právní a komunikační podpora účastníků řízení 
 • diskuse

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH.