14. 06. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Korbel, Kovář, Nešpůrek, Ráž (HAVEL & PARTNERS)

Seminář zaměřený na aktuální otázky využívání prostředků elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a to i se zaměřením na přeshraniční právní styk; od specialistů z týmu IT/IP HAVEL & PARTNERS pro všechny právníky, pracovníky obchodu i veřejnou moc.

Adresa

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Obsah semináře

  • možnosti a novinky elektronického právního jednání a elektronické identifikace podle nařízení eIDAS
  • vnitrostátní zákony č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
  • národní identitní prostor a národní bod pro identifikaci a autentizaci
  • soukromoprávní využívání elektronické identifikace a elektronické kontraktace ve finančním sektoru
  • využívání nástrojů e-Commerce v přeshraničním právním styku
  • omezení využívání elektronických nástrojů v pracovním právu
  • využívání nástrojů e-Governmentu ve vztahu k veřejné sféře
  • plnění povinnosti ztotožnění klienta podle AML aktuálně i de lege ferenda
  • diskuse

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH.