11. 10. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Petr Tégl (of counsel HAVEL & PARTNERS)

Komplexní tematický seminář z pohledu veřejného i soukromého práva na právní problematiku dopravních staveb a vodních děl; od hlavního odborníka AKADEMIE na věcná práva, spolutvůrce právní úpravy v OZ a velkého komentáře; určeno pro projektanty, investory, vlastníky a správce těchto staveb, pro zaměstnance územních samosprávných celků a katastrálních, stavebních, vodoprávních a silničních správních úřadů.

OBSAH SEMINÁŘE:

  • cesty, pozemní komunikace a jejich stavby
  • letiště a letecké stavby
  • dráhy, stavby dráhy, stavby na dráze
  • vodní díla
  • vlastnické a užívací vztahy
  • návaznost jednotlivých předpisů na katastrální legislativu
  • zákonná omezení vlastnického práva
  • náhrady a bezdůvodné obohacení
  • judikatura vysokých soudů 
  • diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.900,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz.

Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.