26. 06. 2020, 09:00 - 12:00

Přednášející:
Adam (HAVEL & PARTNERS ), Krch (HAVEL & PARTNERS Tax), Seifert (SEIFERT a Partneři)

seminář sestavený pro manažery a členy statutárních a kontrolních orgánů, který se zaměřuje na praktické otázky implementace tuzemských a zahraničních compliance programů a problematiku péče řádného hospodáře a odpovědnosti členů orgánů korporace v koncernech a jiných podnikatelských seskupeních, včetně otázek souvisejících s aktuální výkladovou a soudní praxí v oblasti převodních cen; od specialistů z týmu HAVEL & PARTNERS a obhájců a compliance specialistů SEIFERT A Partneři)

OBSAH SEMINÁŘE:

  • aktuální trendy v oblasti compliance
  • význam compliance pro koncerny a jiná podnikatelská seskupení
  • péče řádného hospodáře jako předpoklad řádné corporate governance
  • řízení v koncernech a jiných podnikatelských seskupeních (sdílení informací, pravidla pro řízení střetu zájmů, udělování pokynů)
  • odpovědnost za škodu a vyrovnání újmy v koncernech a jiných podnikatelských seskupeních
  • daňové konsekvence a pravidla převodových cen ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu a přístupu daňové správy při daňových kontrolách
  • implementace pravidel compliance do života obchodní korporace a skupiny společností
  • trestněprávní rizika a jejich prevence
  • diskuse

ONLINE forma

Akce bude přenášena živě s maximálním uživatelským komfortem, můžete ji sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem – z počítače, tabletu či mobilního telefonu. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatovacího nástroje. Po ukončení akce Vám budou zaslány prezentace a odkaz na záznam videa.

Akce bude přenášena živě a veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech Vám zašleme na Váš email nejpozději 24 hodin před začátkem akce.

Cena:
Základní cena každého semináře činí 2490,- Kč bez DPH.

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.