28. 06. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Havlová, Čurilla, Csorba (HAVEL & PARTNERS)

Seminář aktualit, nových výkladů, stanovisek MMR a ÚOHS, zkušeností a judikatury k zadávacím směrnicím a ZZVZ od specialistů na veřejné zakázky a na smlouvy.

Adresa

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Obsah semináře

 • novinky ve stanoviscích a metodikách MMR 
 • novinky z rozhodovací praxe ÚOHS
 • aktuální soudní judikatura, zejména KS Brno a NSS a SDEU
 • elektronizace veřejných zakázek a související otázky v praxi
 • zadávací podmínky, nastavení kvalifikace a její prokazování více subjekty
 • hodnocení kvality – pokročilá „best practice“ zadavatelů 
 • zajištění transparentnosti – povinnosti i limity poskytování informací
 • změny závazků ze smluv – změny z vůle stran a vnější okolnosti 
 • uveřejňování v registru smluv
 • přezkum postupu zadavatele – aktuality týkající se kauce a řízení před ÚOHS
 • diskuse

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3.500,- Kč bez DPH.