22. 11. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Šínová, Sedláček, Hulmák, Rajdová, Dvořáková (HAVEL & PARTNERS); Novák (Litigo Communications)

Seznámení s aktuálním návrhem právní úpravy hromadných žalob; rozbor příležitostí a rizik, které návrh přináší pro podnikání obchodních korporací v retailovém sektoru B2C, zejména pro právníky velkých korporací, organizace spotřebitelů a advokáty; představení „litigation PR“ jako specializované formy krizové komunikace probíhající v těsné součinnosti s právní pomocí.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • schválený věcný záměr a principy navrhovaného zákona o hromadných žalobách
 • aktuální stav projednávání paragrafového znění zákona
 • stav právní úpravy a zkušenosti ze zahraničí
 • návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů 
 • opt in vs. opt out režim
 • účastníci řízení, správce skupiny, právní zástupci
 • vedení řízení, rozhodnutí a jeho účinky, náklady řízení 
 • compliance, prevence, právní obrana
 • využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti žalovaných obchodních korporací, případové studie
 • právní a komunikační podpora účastníků řízení 
 • diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3 900 Kč (bez DPH).

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na akademie@havelpartners.cz. Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.