01. 11. 2019, 09:00 - 13:00

Přednášející:
Filip Melzer (HAVEL & PARTNERS)

Seminář aktuální judikatury (zejména senátu NS ČR 25 Cdo) k náhradě újmy a bezdůvodného obohacení zaměřený na otázky vznikající při činnosti podnikatelů a obchodních korporací; od hlavního odborníka AKADEMIE na závazky z deliktů, spolutvůrce právní úpravy v OZ a velkého komentáře.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • vztah náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • judikatura k pojetí škody, včetně ušlého zisku
 • judikatura k odpovědnosti za pomocníka 
 • judikatura k problematice informovaného souhlasu
 • judikatura ke kauzalitě a k míře důkazu
 • judikatura k předsmluvní odpovědnosti
 • judikatura k provozní odpovědnosti a zvláštním typům provozu
 • judikatura k určování výše škody a bezdůvodného obohacení
 • judikatura k nárokům tzv. sekundárních obětí 
 • judikatura k promlčení 
 • diskuse

ADRESA:

FLORENTINUM
Na Florenci 2116/15, Recepce A, 7. patro
110 00 Praha 1 – Nové Město

Cena:
Základní cena každého semináře činí 3 900 Kč (bez DPH).

V naší nabídce máme také zvýhodněné balíčky a klientské slevy, včetně slevy pro veřejnou správu. Pro více informací nás kontaktujte na emailu akademie@havelpartners.cz.

Přihláška na seminář je závazná. Po jeho proběhnutí vám bude vystavena faktura.