Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
slovenský, český, anglický, německý
Vzdělání:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2008), titul Mgr.


Mgr. Ondrej Čurilla

Vedoucí advokát

Ondrej Čurilla se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) včetně koncesí, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence a oblast dopravy a logistiky.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích/koncesních řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky.

V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností se účastnil právních auditů v rámci několika transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) a dále se zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s likvidací obchodních společností.

V oblasti dopravy a logistiky se zaměřuje především na regulatorní úpravu drážní dopravy a osobní silniční dopravy.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, kde se zaměřoval na poskytování poradenství německým investorům.

Transakce

 • poradenství zadavateli (státní příspěvkové organizaci) při realizaci zadávacího řízení (formou soutěžního dialogu) na výběr soukromého partnera jednoho z pilotních PPP projektů tzv. kvazikoncese
 • poradenství sektorovému zadavateli při realizaci koncesního řízení na výběr soukromého partnera poskytujícího návazné dopravní služby veřejnosti formou koncese
 • poradenství zadavateli (dobrovolnému svazku obcí) při realizaci koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
 • poradenství zadavateli při organizaci několika veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • poradenství zadavateli při zajištění české účasti na všeobecné světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj (realizace řady zadávacích řízení – český pavilon a expozice, cestovní agentura, kargo, komunikační agentura atd.)
 • poradenství významnému sektorovému zadavateli při realizaci zadávacího řízení na dodávku silové elektřiny pro elektrickou trakci, a to s využitím elektronické aukce
 • poradenství největšímu evropskému leteckému dopravci při plánované akvizici českého národního dopravce v privatizaci
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) v několika řízeních o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství významné mezinárodní společnosti v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství přednímu německému výrobci tahových systémů v řízení (včetně soudního) o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství přední švýcarské finanční instituci v souvislosti s financováním projektu nákupu vlakových souprav českým soukromým provozovatelem drážní dopravy
 • poradenství německému výrobci a dodavateli slévárenského zařízení
 • poradenství převážně německým klientům v souvislosti s likvidací dceřiných obchodních společností

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup