Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický, německý
Vzdělání:
Humboldtova univerzita, Berlín (2005), titul LL.M.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.


Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Partnerka

Adéla Havlová je partnerem naší advokátní kanceláře. Specializuje se na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2006 a je zároveň spoluodpovědná za poskytování právních služeb německy hovořící klientele.

V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, ale i mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv (dohod) a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek. Dále poskytuje poradenství i dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

Kromě toho poskytuje dílčí právní stanoviska či zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních. Pravidelně přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů a publikuje v odborných časopisech. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala po dobu sedmi let pro přední rakouskou advokátní kancelář Wolf Theiss v Praze a ve Vídni.

Kromě působení v advokacii je Adéla členkou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), představenstva Komory administrátorů veřejných zakázek a redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP. Pravidelně publikuje a přednáší k tématu veřejných zakázek a podílí se aktivně i na činnosti dalších zájmových sdružení, zejména Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách a od r. 2014 v Kolegiu ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování coby zástupce ARI. Od r. 2014 je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Doporučení mezinárodních publikací

Adéla Havlová je od roku 2014 uváděna jako jedna z tuzemských odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek v prestižní publikaci Who‘s Who Legal: Government Contracts (dříve sekce Public Procurement Lawyers).

Transakce

 • poradenství při zastupování zadavatele v zadávacím řízení na zajištění dopravní obslužnosti
 • poradenství zadavateli (státní příspěvkové organizaci) při realizaci zadávacího řízení (formou soutěžního dialogu) na výběr soukromého partnera jednoho z pilotních PPP projektů tzv. kvazikoncese
 • poradenství sektorovému zadavateli při realizaci zadávacího řízení (formou koncesního řízení) na výběr soukromého partnera poskytujícího návazné dopravní služby veřejnosti formou koncese
 • poradenství zadavateli při organizaci veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti se zajištěním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • poradenství sektorovému zadavateli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku ERP
 • poradenství veřejným i sektorovým zadavatelům při revizi desítek uskutečněných zadávacích řízení za účelem vyhodnocení rizik a řešení smluvních vztahů
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) v několika řízeních o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství zadavateli (městu) coby centrálnímu zadavateli při organizaci zadávacího řízení na výběr pojistitele pro zadavatele a jeho podřízené organizace
 • poradenství zadavateli (městu) při organizaci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy a následných dílčích realizačních smluv s provozovateli desítek kotelen
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) při centrálním nákupu 3 500 vozidel, dodávky náhradních dílů a zajištění servisu, včetně organizace zadávacího řízení a následného převodu práva hospodaření na nástupnické složky
 • poradenství významné mezinárodní společnosti v oblasti IT v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních
 • poradenství při přípravě vyvlastnění pro účely výstavby infrastruktury a jednání se stavebními úřady
 • komplexní poradenství mezinárodní společnosti v souvislosti s vedením 14 nemovitostních projektů v oblasti rezidenčních a komerčních staveb
 • komplexní poradenství zahraničnímu developerovi v souvislosti s jeho šesti nemovitostními projekty a se zřízením jeho zastoupení v České republice
 • komplexní poradenství německému poskytovateli spedičních a logistických služeb v souvislosti s jeho činností v České republice
 • poradenství německému výrobci a dodavateli slévárenského zařízení

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
 • Asociace pro rozvoj infrastruktury
 • Komora administrátorů veřejných zakázek
 • Asociace pro veřejné zakázky
 • Platforma pro transparentní veřejné zakázky
 • Klub Transparency International
Oblasti specializace
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup