Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc (2017), titul Ph.D. (insolvenční právo)
Central European University, Department of Legal Studies, Budapešť (2011), titul LL.M.
Cornell University, School of Law, Ithaca, USA (2011)
European University Institute, Florencie (2011)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc (2010), titul Mgr.
University of San Diego / Paris, School of Law, Paříž (2009)
University of Wolverhampton, Law School, Wolverhampton (2007–2008)


Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Partner

Petr Sprinz se specializuje na restrukturalizace, insolvence, energetiku, právo životního prostředí a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je zapsaným rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a Londýnského arbitrážního soudu (LCIA).

V oblasti restrukturalizací a insolvencí má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty. Ve své praxi se specializuje rovněž na poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, včetně problematiky náhrady škody způsobené porušením povinnosti podat insolvenční návrh a povinností členů statutárního orgánu korporací na pomezí úpadku. V oblasti insolvenčního práva rovněž publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí, včetně konferencí pořádaných organizací INSOL Europe.

V oblasti soudních sporů se zúčastnil poradenství v komplexních soudních a rozhodčích řízeních v postavení žalobců, jakož i žalovaných. V souvislosti s obchodními spory se zaměřuje na právní poradenství týkající se jejich smírných možností řešení. Řešení sporů se dlouhodobě věnuje i mimo advokacii, a to zejména jako rozhodce mezinárodní soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

V oblasti energetiky a životního prostředí se zaměřuje především na sektor elektroenergetiky a obchodu s plynem. Má zkušenosti s tvorbou a analýzou komplexní smluvní dokumentace na výstavbu výroben elektřiny a na dodávku surovin.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval více než tři roky v přední mezinárodní advokátní kanceláři a dále též v čelní české advokátní kanceláři. Ve své právní praxi se podílel na poskytování právního poradenství při právně i technicky složitých sporech a smluvních transakcích v hodnotě přesahující řádově až desítky miliard korun. Mimo advokacii působil též na ekonomické sekci Velvyslanectví České republiky v Indii v oblasti obchodu a energetiky.

Transakce

 • zastupování přední české banky jako věřitele a člena věřitelského výboru v reorganizaci dlužníka
 • zastupování zahraniční banky v souvislosti s restrukturalizací její úvěrové angažovanosti vůči svým dlužníkům, včetně přípravy mezivěřitelské dohody
 • právní poradenství v souvislosti s restrukturalizací subjektů působících na kapitálovém trhu
 • právní poradenství zahraničnímu věřiteli v souvislosti s reorganizací dlužníka
 • zastupování zahraniční finanční instituce při uplatnění pohledávek vůči dlužníkovi v úpadku v souvislosti s komplexními smlouvami na dodávku energií na komoditním trhu přesahující hodnotu 10 mil. eur
 • zastupování přední české banky jako insolvenčního navrhovatele a největšího věřitele při úpadku realitních developerů
 • právní poradenství v souvislosti s vymáháním újmy proti členům statutárních orgánů dlužníka způsobené opožděným podáním insolvenčního návrhu (včetně úspěšného uplatnění předběžného opatření na složení náhrady újmy)
 • zastupování klienta jako vedlejšího účastníka při úspěšném vstupu do rozhodčího řízení na podporu žalovaného navzdory nesouhlasu žalobce
 • zastupování zahraniční finanční instituce při prodeji portfolia pohledávek
 • zastupování klienta při vyjednávání a přípravě transakční dokumentace pro účely akvizice aktiv z majetkové podstaty dlužníka a narovnání souvisejících incidenčních sporů
 • zastupování zahraničních klientů v řízeních o vyloučení věcí o hodnotě přesahující miliardy Kč z majetkové podstaty dlužníka
 • právní poradenství v právně komplikovaných soudních sporech s dodavateli klienta na úhradu peněžitých nároků ve výši přesahující celkem deset miliard korun
 • právní poradenství v souvislosti s financováním výstavby a provozu FVE, jakož i velkých energetických zdrojů
 • právní poradenství při přípravě komplexní smluvní dokumentace na obchod s elektřinou a zemním plynem pro předního evropského obchodníka s komoditami
 • právní poradenství přední české obchodní korporaci v souvislosti s mimosoudním narovnáním dlouhodobého sporu s dodavatelem strategického materiálu
 • právní poradenství v souvislosti s přípravou dlouhodobých smluv na dodávku surovin s ročním objemem plnění dosahujícím několik miliard korun
 • právní poradenství v energetickém sektoru v souvislosti s výstavbou výroben elektřiny a jejich prodejem a v oblasti práva hospodářské soutěže
 • právní poradenství v souvislosti s přípravou manažerských smluv a smluv o výkonu funkce člena a předsedy představenstva jedné z největších společností v České republice

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
 • INSOL Europe
 • Young Academics Network
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Publikace

 • Discharge of Debts in the Czech Republic: The Role of Respective Actors and the Reflected Data (2014)
 • Nelegitimní zahájení insolvenčního řízení: problémy, možnosti obrany a legislativní reakce (2013)
 • Comparative Analysis of Voidable Transfers under the US, Czech and Romanian Bankruptcy law (2013, spoluautor)
 • Kdo ještě je a kdo už není podnikatel aneb subjektivní přípustnost oddlužení dnes a „zítra“ (2013)
 • Zřízení (soudcovského) zástavního práva po zahájení insolvenčního řízení (2012)
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup