Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
University College London (UCL), Právnická fakulta, Londýn, Velká Británie (2008), titul LL.M. (s vyznamenáním)
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno (2004), titul Mgr.
Erasmus Universiteit Rotterdam, Právnická fakulta, Rotterdam, Nizozemí (2002)


Mgr. Jan Šturm, LL.M.

Partner

Jan Šturm je předním specialistou na řešení sporů před civilními soudy a v arbitrážním řízení. Jako právní poradce a advokát se podílel na řešení sporů v souhrnné hodnotě několika desítek miliard Kč. Je zapsaným rozhodcem u Vídeňského arbitrážního soudu (VIAC) a Londýnského arbitrážního soudu (LCIA).

Při řešení sporů před soudy a v arbitrážích poskytoval právní poradenství mnoha významným českým a nadnárodním společnostem a podnikatelům působícím mj. v oblasti energetiky, hutnictví, těžkého a lehkého strojírenství, bankovním sektoru, dopravě, stavebnictví a v informačních technologiích.

Jan Šturm má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů zejména v právně a technicky komplikovaných kauzách, a to i v řízeních se zahraničním prvkem. V souvislosti s řešením sporů poskytuje právní poradenství týkající se také alternativních a smírných možností řešení. V rámci řešení obchodních sporů se mj. zabývá zastupováním klientů v komplikovaných sporech souvisejících s právem duševního vlastnictví a ve sporech vyvolaných nekalou soutěží. V  oblasti nekalé soutěže je mj. spoluautorem prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Taktéž má rozsáhlé zkušenosti ze zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí. V této oblasti se jako právní poradce podílel např. na zastupování klientů při soudním přezkumu územních a stavebních povolení u významných stavebních a infrastrukturních projektů, přezkumu správních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalších správních orgánů České republiky.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř jedenáct let pro přední mezinárodní advokátní kancelář.

Transakce

 • právní poradenství významné společnosti z oblasti těžkého průmyslu v několika vzájemně souvisejících obchodních sporech s dodavatelem před českými soudy v souhrnné hodnotě sporných částek přesahující 31 miliard Kč
 • právní poradenství významné průmyslové společnosti v soudních sporech s dodavatelem technologického zařízení o částku přesahující 1 miliardu Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti s dlouhodobým obchodním sporem se strategickým dodavatelem o částky přesahující v souhrnu 1 miliardu Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se soudní obranou proti neoprávněně uplatněným pohledávkám o celkové hodnotě pohledávek přesahující několik miliard Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se smírným mimosoudním narovnáním dlouhodobého obchodního sporu s dodavatelem strategické suroviny
 • právní poradenství významné české společnosti v souvislosti se soudním sporem týkajícím se zneužití ochranných známek a nekalé soutěže ze strany konkurence
 • právní poradenství klientovi při soudním přezkumu územního a stavebního povolení před správními soudy u stavebního investičního projektu v hodnotě téměř 37 miliard Kč
 • právní poradenství klientovi v souvislosti s několika kasačními stížnostmi před Nejvyšším správním soudem a týkajícími se chybného rozhodování orgánů daňové správy s významným potenciálním dopadem na hospodaření klienta
 • právní poradenství klientovi v souvislosti se soudním přezkumem stavebních povolení na významný infrastrukturní projekt o celkové hodnotě přesahující 10 miliard Kč
 • právní poradenství klientovi týkající se řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o přezkoumání postupu klienta v souvislosti se zakázkou o objemu přesahujícím 5 miliard Kč
 • právní poradenství českému klientovi při vyjednávání se zahraničními dodavateli ohledně komplexní smlouvy upravující dodávku strategických služeb v oblasti energetiky o objemu několika miliard Kč
 • právní poradenství českému klientovi při vyjednávání dlouhodobých smluv se zahraničními partnery o spolupráci v oblasti dopravy
 • právní poradenství v souvislosti se smluvním zajištěním obnovy významného technologického zařízení
 • právní poradenství při vyjednávání strategické smlouvy související s těžbou nerostů
 • právní poradenství české strojírenské společnosti v souvislosti s uplatněním nároků proti zahraničnímu dodavateli a související vyjednávání se zahraničním partnerem
 • právní poradenství významné české společnosti při vyjednávání smlouvy se zahraničním dodavatelem o dodávce kolejových vozidel v objemu přesahujícím 5 miliard Kč
 • právní poradenství významné telekomunikační společnosti v souvislosti s konsolidací jejího podnikání v České republice a souvisejícími korporátními přeměnami
 • právní poradenství při několika fúzích a akvizicích, due diligence a zajišťování financování společností

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora (člen od 2004, advokát od 2009, člen kárné komise od 2017)
 • Vienna International Arbitral Centre (VIAC)
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup