Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický, ruský
Vzdělání:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (1997), titul Mgr.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno (1993), titul Ing.


Mgr. Ing. Ludvík Juřička

Partner

Ludvík Juřička se specializuje na fúze a akvizice, nemovitosti a stavební právo, právo obchodních společností, problematiku cenové kontroly a spornou agendu.

V oblast fúzí a akvizic se účastnil řady transakcí (jak na straně prodávajících, tak kupujících) zejména v odvětvích hutnictví železa, stavebnictví, strojírenství, chemickém průmyslu, ale také pojišťovnictví, lázeňství a private equity.

V oblasti nemovitostí a stavebního práva poskytuje komplexní právní poradenství, které zahrnuje zejména právní prověrky v rámci nemovitostních akvizic, transakční a dodavatelskou smluvní dokumentaci, poradenství při výběru dodavatelů a získání relevantních veřejnoprávních povolení.

V oblasti cenové kontroly a sporné agendy se zaměřuje na zastupování klientů při cenových kontrolách a správní soudnictví.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval 12 let jako vedoucí advokát advokátní kanceláře spolupracující s předními zahraničními auditorskými společnostmi a byl zodpovědný za řízení poboček v Brně a Ostravě.

Transakce

 • poradenství významné mezinárodní petrochemické skupině při restrukturalizaci skupiny společností v České republice
 • poradenství při akvizici několika společností přední pojišťovací společností ve střední Evropě a post-akviziční vnitroskupinová fúze
 • poradenství v rámci restrukturalizace po privatizaci jedné ze společností českého ocelárenského průmyslu
 • úspěšné zastupování výrobce tekutého surového železa a ocelárenské společnosti před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • úspěšné zastupování ocelárenské společnosti před Finančním ředitelstvím, Ministerstvem financí a ve správním soudnictví v řízeních, v nichž byla udělena historicky nejvyšší pokuta v České republice za domnělé porušení cenových přepisů
 • poradenství významné americké společnosti zabývající se výrobou polovodičů při převodu jmění na hlavního akcionáře
 • poradenství významnému německému výrobci stavebních hmot při převodu jmění na hlavního akcionáře
 • poradenství při založení fondu kvalifikovaných investorů privátním vlastníkům a při následném procesu přeměny, na základě které bylo fondem získáno hodnotné nemovitostní portfolio
 • poradenství v rámci několika nemovitostních akvizic a následné výstavbě podniků v industriálních zónách na Moravě a ve Slezsku včetně vedení jednání se zástupci měst
 • poradenství developerské společnosti spočívající v právní analýze dopadů výstavby nákupních a zábavních center na místní infrastrukturu
 • poradenství poskytované Czech Invest spočívající v právní analýze možností využití nefunkčního průmyslového areálu na severu Moravy
 • poradenství spočívající v asistenci při likvidaci podniku v rámci odchodu zahraničního investora z industriální zóny

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup