Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický, německý, francouzský a ruský
Vzdělání:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul JUDr.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul Mgr.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (1998), titul Bc.


JUDr. Petr Kadlec

Partner

Petr Kadlec se specializuje na obchodní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo v oblasti energetiky, infrastruktury, životního prostředí a informačních technologií. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb veřejnému sektoru a v oblasti regulace.

Před návratem do naší advokátní kanceláře působil tři roky na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se podílel na vyšetřování dohod narušujících hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení zejména v sektoru finančních služeb. V naší advokátní kanceláři působil již v letech 2003–2007. Během studií pracoval v roce 1999 také v pražské pobočce přední americké advokátní kanceláře Hogan & Hartson.

Transakce

 • komplexní právní poradenství veřejným i sektorovým zadavatelům při přípravě a organizaci otevřených, užších a jednacích řízení s uveřejněním i bez uveřejnění, jakož i soutěžního dialogu
 • poradenství při významných projektech implementace informačních systémů a systémové integrace ve veřejné správě a ve státem kontrolovaných podnicích, včetně narovnání a změny smluvních vztahů
 • poradenství státem kontrolovanému podniku v souvislosti se stížností Evropské komisi na poskytnutí protiprávní veřejné podpory
 • poradenství příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • zastupování ve správních a navazujících soudních řízeních v oblasti EIA, rozhodování o umisťování a povolování staveb a o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny u významných projektů ve veřejném zájmu v oblasti dopravní infrastruktury
 • zastupování dodavatelů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s námitkami proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze strany zadavatele a v soudním řízení ve věci přezkumu příslušného správního rozhodnutí
 • poskytování poradenství veřejnému sektoru při nákupech dopravních letounů a vojenské techniky
 • poradenství konsorciu uchazečů v zadávacím řízení na dodávku a služby v souvislosti s provozem systémů výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice
 • poskytování komplexního právního poradenství v rámci pilotního projektu PPP v oblasti zdravotnictví
 • poradenství významnému poskytovateli pojišťovacích služeb ve věci soutěžněprávních aspektů vytvoření společného podniku, jež bylo předmětem schválení Evropské komise
 • poradenství v souvislosti s několika řízeními u ÚOHS týkajícími se povolení spojení soutěžitelů v oblasti průmyslové výroby
 • poradenství společnosti s dominantním postavením na trhu ohledně dodržování soutěžněprávních předpisů
 • poradenství distributorovi výpočetní techniky ohledně soutěžněprávních aspektů distribučních smluv
 • poradenství společnosti působící v oblasti výstavby plynovodů ve sporech vzniklých v souvislosti s plněním smluv o výstavbě plynovodů v Rusku
 • poradenství izraelskému investorovi ohledně otázek týkajících se životního prostředí při využívání stávajících průmyslových objektů pro jiné průmyslové účely včetně EIA a integrovaného povolení pro zahájení výroby a nakládání s nebezpečnými odpady
 • provedení právní analýzy a přípravy metodiky pro uplatnění zásady odpovědnosti znečišťovatele za ekologické škody v rámci projektů revitalizace průmyslových objektů financovaných z fondů EU
 • poradenství v záležitostech autorského práva, databází a hospodářské soutěže v souvislosti se zpracováním zpráv a monitoringem médií
 • poradenství v záležitostech průmyslových vzorů a nekalé soutěže v souvislosti se správou a výstavbou reklamních zařízení
 • poradenství v otázkách licenčních smluv a dohod o výzkumu a vývoji v oblasti energetiky
 • poradenství průmyslovému podniku ve věci soudního sporu a stížnosti u ÚOHS týkající se významného projektu implementace informačního systému ERP
 • poradenství finanční instituci v souvislosti s outsourcingem veškerých služeb v oblasti IT
 • poradenství významné telekomunikační společnosti v souvislosti s šetřením due diligence pro účely IPO
 • poradenství v oblasti aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství v souvislosti s předáváním citlivých osobních údajů do zahraničí

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup