Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
University of Wales, Cardiff, Velká Británie (2001) Diploma in Legal Studies (Distinction)
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr. (summa cum laude)
University of Oxford, Oxford, Velká Británie (2009), titul M.Jur. (Distinction)


Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Counsel

Martin Ráž se specializuje na problematiku exportu a mezinárodního práva soukromého (přeshraniční obchody a investice), dále komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv.

Podílel se na několika stovkách transakcí, fúzí a akvizic, obchodních případů a sporů, a to především v oblasti českého obchodního práva a evropského práva.

V oblasti soudních, správních a rozhodčích řízení se zaměřuje na případy z oblasti správního soudnictví, ale také na klasickou obchodní a občanskoprávní agendu, jakož i na případy s evropským a zahraničním prvkem. Obecně pak též na problematické obchodní případy, které zpravidla zahrnují prvky sporné, exekuční či insolvenční agendy v návaznosti na neplnění smluv a další komplikace.

V oblasti veřejného sektoru a regulace se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval zhruba devět a půl roku v přední mezinárodní advokátní kanceláři působící na českém trhu.

Transakce

 • účast na zastupování v soudních sporech s mezinárodním prvkem, včetně uznání a výkonu soudních rozhodnutí vydaných mimo EU či dokazování cizího hmotného práva
 • účast na zastupování v komplexních sporech zahrnujících zpravidla několik řízení soudních i správních, případně též řízení na úrovni EU, jakož i právní poradenství v souvisejících oblastech hmotného práva a přípravu podkladů pro celkovou strategii klienta, a to na straně významných českých veřejnoprávních korporací či společnosti s veřejnoprávní účastí
 • poradenství v zadávacích řízeních na významné veřejné zakázky týkající se investiční výstavby (včetně výstavby infrastruktury), nákupu strojních zařízení či komodit a pořizování komplexních služeb, a to zpravidla na straně zadavatele – významné české veřejnoprávní korporace či společnosti s veřejnoprávní účastí
 • smlouvy o dílo týkající se výrobních závodů v různých odvětvích
 • právní služby při jednání o narovnání týkající se významných stavebních děl s překročeným časem výstavby a rozpočtem (např., kancelářské a rezidenční projekty)
 • právní služby týkající se ochrany majetku v hodnotě 350 mil. Kč před nepřátelským převzetím skrze soudní spory
 • účast na právním zastoupení ve sporech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, zejména v souvislosti s řízeními vedenými před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to zpravidla na straně zadavatele – významné české veřejnoprávní korporace či společnosti s veřejnoprávní účastí
 • poradenství v oblasti transferů majetku formou obchodních smluv za účasti veřejnoprávních korporací či společností s veřejnoprávní účastí
 • poradenství v oblasti přípravy PPP projektů na straně zadavatele pro několik významných českých veřejnoprávních korporací; v poslední době rovněž PPP projekty na Slovensku
 • účast na projektech v oblastech fúzí a akvizic, due diligence, corporate governance či financování společností, a to zpravidla na straně samotné společnosti, příp. majoritního akcionáře

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
 • Oxford and Cambridge Alumni Society Czech Republic
 • Common Law Society
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
Odvětví
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup