Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, francouzský, anglický
Vzdělání:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Ph.D. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie, kriminalistika)
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul JUDr.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2003), titul Mgr. (politologie)
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2000), titul Bc. (politologie a mezinárodní vztahy)


JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

Counsel

Jiří Kmec se specializuje na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence, restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob (compliance).

Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř 11 let na Ministerstvu spravedlnosti ČR v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, od roku 2011 formálně jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také před Výborem pro lidská práva při OSN. Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučoval zejména na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni. Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech (C.H.Beck, 2012) a autorem monografie Evropské trestní právo (C.H.Beck, 2006). Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád.

Transakce

  • zastupování zhotovitele rozsáhlé dopravní stavby ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu miliard korun
  • zastupování zhotovitele kancelářského a komerčního centra ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu stovek milionů korun
  • zastupování výrobce elektronických komponentů ve sporu z odpovědnosti za vady s nárokem v řádu desítek milionů korun
  • zastupování přední leasingové společnosti jako věřitele v komplexním insolvenčním řízení s bývalým významným obchodním partnerem
  • zastupování významného sportovního spolku ve sporech před mezinárodním rozhodčím soudem
  • zastupování finančních institucí ve sporech o vrácení úvěrových poplatků
  • revize compliance programu významného průmyslového podniku
  • komplexní analýza rizika trestní odpovědnosti členů zastupitelstva městské části v souvislosti s hlasováním v zastupitelstvu

Členství v profesních sdruženích

  • Česká advokátní komora
  • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup