Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický, francouzský
Vzdělání:
Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2010), titul Mgr.
Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2011), titul JUDr.
Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2014), titul Ph.D.


JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

Advokát

Martin Kopa se specializuje na oblast veřejného práva, zejména na ústavní právo, správní právo, přestupkové právo, správní soudnictví a legislativu.  

V oblasti ústavního práva se zaměřuje především na poskytování právního poradenství v souvislosti s řízením před Ústavním soudem (řízení o ústavních stížnostech a návrzích na zrušení právních předpisů) a v souvislosti s řízením před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. V oblasti správního práva se zaměřuje na poskytování právního poradenství ve správních řízeních, přestupkových řízeních a řízeních před správními soudy včetně řízení o kasačních stížnostech před Nejvyšším správním soudem. Zabývá se obecným správním právem, ale také oblastí správního trestání.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2018 pracoval u Ústavního soudu jako asistent soudce Ludvíka Davida (2016–2018), u Nejvyššího správního soudu jako asistent soudce Filipa Dienstbiera (2014–2016) a u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jako trainee (2011) a později case lawyer (2012–2013). Během působení u Ústavního soudu se podílel na přípravě podkladů pro rozhodování soudu např. v plenární věci přezkumu ústavnosti právní úpravy kontrol u provozovatelů stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší. U Nejvyššího správního soudu se vedle azylové a cizinecké agendy podílel na přípravě podkladů pro rozhodování soudu v mnoha věcech správního trestání nebo ve věci přístupu k technickým normám ve stavebnictví. U Evropského soudu pro lidská práva se zabýval otázkami práv obviněných v trestním řízení a regulovanými nájmy.

Od roku 2010 až do roku 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci učil ústavní právo, základní práva a několik dovednostních předmětů. Je autorem mnoha odborných článků z oblasti veřejného práva a právního vzdělávání. Kromě toho je samostatným autorem či spoluautorem několika monografií z těchto oborů.

Mezi nejvýznamnější publikační počiny Martina Kopy patří monografie Doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation) v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (Leges, 2014), spoluautorství praktického komentáře k zákonu o zvláštních řízeních soudních (Wolters Kluwer, 2015), spoluautorství učebnice Základní práva (Leges, 2016) a pozice výlučného překladatele a spoluautora českých pasáží amerického bestselleru Global Issues in Legal Ethics pod názvem Globální problémy profesní etiky právníků (Wolters Kluwer, 2017), jehož vydání advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS sponzorovala. Je také jedním z editorů připravovaného komentáře k Listině základních práv a svobod (C. H. Beck, 2019).

Členství v profesních sdruženích

  • Česká advokátní komora
  • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
Oblasti specializace
Odvětví
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup