Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, slovenský, anglický
Vzdělání:
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2014), titul Mgr


Mgr. Mária Vaňová

Advokátka

Mária Vaňová se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména na oblast veřejných zakázek a koncesních řízení. Dále se zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti obecního práva a na poradenství k projektům spolufinancovaným z operačních programů EU. Její ýznamnou specializaci představuje právní poradenství při zajišťování dopravní obslužnosti.

V oblasti veřejného sektoru, zejména veřejných zakázek a koncesí, se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí (jak na straně zadavatelů, tak i dodavatelů), včetně poradenství při přípravě a organizaci zadávacích řízení, účasti dodavatelů v těchto řízeních či zpracování odborných posudků a analýz dané problematiky. V rámci praxe se mimo jiné podílela na zastupování mnoha klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

V oblasti dopravy se zaměřuje na komplexní právní poradenství při zajišťování dopravní obslužnosti na úrovni obcí a krajů a při plnění závazků veřejných služeb v hromadné dopravě.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje na různých pozicích již od roku 2012.

TRANSAKCE

 • poradenství zadavateli (územní samosprávní celek) při realizaci koncesního řízení na výběr soukromého partnera pro revitalizaci a provoz kulturního domu
 • poradenství zadavateli (územní samosprávní celek) při administraci zadávacího řízení na zajištění dopravní obslužnosti na území kraje
 • poradenství sektorovému zadavateli (provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy ČR) související s uplatňováním nároků při porušení smlouvy na plnění veřejné zakázky
 • poradenství zadavateli při administraci zadávacího řízení v oblasti IT v souvislosti s dodávkou informačního systému
 • právní poradenství územnímu samosprávnímu celku v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti vlastním dopravním podnikem
 • právní poradenství územnímu samosprávnímu celku při pronájmu a propachtování obecního majetku soukromému subjektu
 • poradenství zadavateli (ústřednímu orgánu státní správy) v několika řízeních o přezkumu úkonů zadavatele
 • poradenství poskytovateli dotace v souvislosti s kontrolou více než 100 projektů spolufinancovaných z operačního programu EU v oblasti životního prostředí
 • poradenství několika příjemcům dotací z fondů EU v souvislosti s odvody pro porušení rozpočtové kázně
 • tvorba interních směrnic na zadávání veřejných zakázek pro územní samosprávní celky
   

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora
Oblasti specializace
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup