Kontakt
Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Jazyky:
český, anglický
Vzdělání:
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Mgr. (1999) a Ph.D. (2007)
Středoevropská univerzita, Budapešť, LL.M. (2001)


Mgr. Roman Barinka, LL.M., Ph.D.

Advokát

Roman Barinka se specializuje na farmaceutické právo a právo hospodářské soutěže.

V oblasti farmaceutického práva se zaměřuje zejména na oblast léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Poskytuje právní poradenství tuzemským i zahra­ničním společnostem ve věcech smluvních (distribuční smlouvy, smlouvy o klinic­kých hodnoceních, logistické smlouvy atd.), ve věcech týkajících se interakcí se zdravotnickými odborníky a organi­zacemi (darovací smlouvy, sponzoring, podpora účasti na vzdělávacích akcích), v oblasti reklamy a marketingu (posuzování propagačních materiálů, obrana před stížnostmi konkurenčních společností) a v celé řadě dalších oblastí (off-label použití léčivých přípravků, odpovědnost za škodu včetně product liability, nekalousoutěžní aspekty farmaceutického byznysu atd.).

V oblasti práva hospodářské soutěže poskytuje právní poradenství při ohlašování spojení soutěžitelů působících v oblasti farmaceutického či zdravotního byznysu, při posuzování existence dominantního postavení farmaceutických společností na relevantních trzích léčiv a otázek jeho zneužití, jakož i při posuzování dohod mezi farmaceutickými společnostmi či v rámci distribučního řetězce. Bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti tvorby soutěžních compliance programů a soutěžních školení. Díky své paralelní specializaci v oblasti práva hospodářské soutěže má široké zkušenosti též s tematikou volného pohybu léčiv a paralelních vývozů, nastavováním distribučních systémů, otázkami obchodního zastoupení a cenovými ujednáními mezi dodavateli a odběrateli.

Před příchodem do naší kanceláře v roce 2013 pracoval téměř šest let ve významné české právní kanceláři se zahraniční klientelou.

Transakce

 • obecné právní poradenství předním nadnárodním výrobcům léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v každodenních i strategických záležitostech
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při vyjednávání a strukturaci smluvních vztahů s velkodistributory léčivých přípravků, včetně otázek cenových ujednání
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při posuzování návrhů propagačních materiálů, včetně TV spotů
 • poradenství globální farmaceutické společnosti v záležitostech týkajících se paralelního vývozu léčivých přípravků
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při tvorbě školení obchodních zástupců v souvislosti se vstupem konkurenčních biosimilars na trh
 • poradenství globální farmaceutické společnosti v souvislosti s off-label použitím léčivého přípravku, včetně otázek odpo­vědnosti za újmu na zdraví pacienta
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při strukturaci smluv o klinickém hodnocení a neinter­venčních studií
 • poradenství globální farmaceutické společnosti v záležitostech ochrany osobních údajů, včetně otázek informovaného souhlasu
 • poradenství výrobci léčivých přípravků ohledně tržní exkluzivity léčivých přípravků pro vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs)
 • poradenství asociaci farmaceutických společností při tvorbě připomínek k novele zákona o léčivech a poradenství farmaceutickým společnostem v souvislosti s implementací přijaté novely (kontraktační povinnosti držitelů registrace a distributorů)
 • zastupování předního soukromého poskytovatele zdravotní péče při ohlášení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • poradenství globální farmaceutické společnosti týkající se soutěžních aspektů přechodu na systém přímé distribuce léčiv (DTP model)
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při posuzování existence dominantního postavení jejích léčiv na relevantních trzích
 • poradenství globální farmaceutické společnosti v oblastech cenové politiky vůči nemocnicím a velkodistributorům (včetně otázek věrnostních schémat a cenové diskriminace)
 • poradenství globální farmaceutické společnosti týkající se soutěžních aspektů výměny informací s konkurenční společností, včetně hloubkové prověrky písemné komunikace dotčených zaměstnanců
 • poradenství globální farmaceutické společnosti při školení zaměstnanců na téma neohlášených místních šetření soutěžních úřadů, včetně realizace tzv. mock dawn raid

Členství v profesních sdruženích

 • Česká advokátní komora
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup