Název advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners se od příštího roku změní na HAVEL & PARTNERS

Praha, 5. 9. 2017 

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners změní název obchodní firmy. K 1. 1. 2018 se přejmenuje na HAVEL & PARTNERS a ve veřejném rejstříku bude evidována pod názvem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Rozhodla o tom jednohlasně valná hromada společnosti.

„Rozhodnutí o přejmenování firmy reaguje na skutečnost, že Jan Holásek, který s námi v roce 2001 kancelář zakládal, ukončil své působení společníka již ke konci roku 2014. Nový název tak lépe odráží skutečný stav fungování naší společnosti, kterou manažersky řídí Jaroslav Havel spolu s dalšími partnery zodpovědnými za rozvoj jednotlivých právních týmů,“ říká k hlavním důvodům zjednodušení názvu kanceláře její partner a jeden z pětice jejich zakladatelů Robert Nešpůrek,

Kancelář má momentálně 26 partnerů, z nichž polovina je zároveň jejími společníky. Personální nárůst partnerských pozic a důraz na jejich podíl na vedení kanceláře byl v názvu firmy reflektován již v roce 2011, kdy se přejmenovala z původního Havel & Holásek na dosavadní Havel, Holásek & Partners.

„Novým názvem složeným z příjmení zakládajícího a řídícího partnera, které zůstává, doplněného o „PARTNERS“, chceme mimo jiné deklarovat vnitřní integritu a pospolitost naší firmy, která profituje zejména ze vzájemné spolupráce všech partnerů a jejich týmů a která má zároveň stabilní silné vedení, pod nímž zaznamenala svůj úspěch a růst. Aktuální rebranding vnímáme také jako nový impuls a příležitost, jak dále zvýšit povědomí o značce a našich službách. Změna bude probíhat evoluční cestou a takovým způsobem, aby byla v maximální možné míře zachována naše dosavadní vizuální identita,“ upřesňuje Robert Nešpůrek.

Od 1. 1. 2018 dojde paralelně též ke změně názvu u Akademie Havel, Holásek & Partners a Nadácie Havel, Holásek & Partners.

 
Kontakt
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup