Poptávka po nákupu firem se zvyšuje

Autor: Rozhovor s Jaroslavem Havlem   

Zdroj: MontyRich (11/2017)

S úspěšným právníkem a tváří tištěného vydání MontyRich ze září 2016 jsme si krátce povídali o stavu fúzí a akvizic na českém trhu.

Český trh s fúzemi a akvizicemi byl zatím v průběhu tohoto roku jedním z nejlépe prosperujících ve střední a východní Evropě. Tuzemské i zahraniční investory motivovala k dalším investicím v ČR především dosavadní dobrá kondice české ekonomiky, sociální a politická stabilita země i nízké úrokové sazby tuzemských bank. Naše advokátní kancelář evidovala zvýšenou poptávku po nákupu společností téměř ve všech odvětvích. Přesah poptávky nad nabídkou zároveň působil nemalý tlak na zvyšování kupní ceny. To v letošním roce nahrávalo do karet prodávajícím, pro něž byla příhodná doba k prodeji firmy. Zvýšení transakční aktivity jsme zaznamenali také v souvislosti s nástupnictvím ve firmách a mezigeneračním transferem rodinného majetku u první generace polistopadových podnikatelů. V letošním roce nicméně zároveň došlo k několika významným událostem, jejichž důsledky se zřejmě plně projeví až v příštím roce. Mám na mysli zejména uvolnění kurzového závazku ČNB a od té doby posilující českou korunu, avizovaný nárůst úrokových sazeb u firemních úvěrů i možnou politickou destabilizaci po říjnových sněmovních volbách.

Jaké negativní důsledky by tyto události mohly podle vás přinést?

Další posilování české koruny vůči euru může vést k odlivu jisté části investorů, kteří zejména před ukončením intervencí ČNB nakupovali podíly v českých firmách s cílem zhodnotit korunová aktiva. Silnější koruna na druhou stranu zřejmě povede k růstu investic českých firem v zahraničí, které se loni snížily o zhruba 30 procent. Co se týče zvyšování úrokových sazeb, k němuž ČNB zřejmě dále přistoupí i v příštím roce, pro část investorů a firem to může být impulz k omezení svých investic do svého rozvoje, který levné úvěry doposud stimulovaly. S největší pravděpodobností bude mít zvýšení úrokových sazeb vliv i na ceny nemovitostí, které doposud rostly i díky mimořádně výhodnému financování jejich nákupu a pozitivně tak ovlivňovaly dění na tomto trhu. Z dlouhodobějšího hlediska je potom (nejenom) pro investory důležité, zda Česká republika zůstane demokratickou zemí a právním státem, který je pevně ukotven v západních politicko-ekonomických hodnotách a strukturách.

Zmínil jste oblast nemovitostí, o kterou je mezi investory velký zájem. Čím si to vysvětlujete a s jakými dalšími typy konzervativního investování se v praxi setkáváte?

Majetní lidé registrují, že výnosy z pasivního držení nemovitého majetku a jeho průběžného zhodnocování se začínají blížit tomu, co by vydělali v případě investic do dnes velmi drahých firem či firemních akcií. Své investice proto často směřují i do minoritních podílů v rychle rostoucích firmách, do franšíz nebo nejrůznějších fondových struktur zaměřených na portfolio od start-upů až po nemovitosti či jiné formy sdružující více investorů. Těmto klientům většinou pomáháme s vytvářením efektivních holdingových struktur pro držbu majetkových účastí či strukturování společných podniků, a to i s ohledem na daňové dopady podobných transakcí. Pokud chtějí investovat v zahraničí, využívají naše poradenství spojené se vstupem na zahraniční kapitálové trhy a obchodováním na zahraničních burzách, s formováním mezinárodních holdingových struktur, ochranou investic či daňovou optimalizací v průběhu expanze do zahraničí. Poptávka klientů je také po expertízách z oblasti regulace obchodních aktivit na zahraničních trzích nebo po ochraně duševního vlastnictví na nadnárodní úrovni, což je oblast, kde máme mimořádně silný tým.

Na kterých největších transakcích se vaše kancelář v uplynulém roce podílela?

Radili jsme například společnosti IKEA Centres při přeshraniční transakci zahrnující prodej vybraných evropských nákupních parků realitnímu fondu Pradera, nebo jsme poskytovali komplexní právní poradenství slovenské společnosti Železiarne Podbrezová při prodeji strojírenské a metalurgické společnosti Žďas a jejích dceřiných společností do rukou čínské společnosti CEFC, což byla jedna z loňských nejvýznamnějších transakcí v oblasti strojírenského průmyslu. Zmínit mohu dále například poradenství českému private equity fondu Genesis při akvizici významného hráče na farmaceutickém a zdravotním trhu v ČR, společnosti Quinta Analytica, poradenství společnosti Pressmedia ze skupiny Grafobal Group při akvizici majoritního podílu druhého největšího řetězce prodejen tisku a tabáku v ČR, společnosti Valmont, nebo právní poradenství investiční skupině Penta Investments při prodeji její společnosti AB Facility francouzské skupině Atalian International, což byla největší transakce v oblasti facility managementu v ČR a na Slovensku za poslední rok.

Vaše advokátní kancelář doslova ovládla letošní ročník české soutěže Právnická firma roku. Získali jste hlavní cenu pro domácí kancelář, vítězství v kategoriích Právo hospodářské soutěže a Telekomunikace a média i nejlepší ratingy v dalších 13 kategoriích. Odpovídají ocenění hlavnímu záběru vašich služeb?

Naše kancelář se i nadále soustředí na velké transakce, především na fúze a akvizice, nemovitostní transakce a jejich financování, čemuž odpovídá zisk hlavní ceny pro domácí kancelář. V uplynulých měsících jsme ale také intenzivně rozvíjeli další služby. Nabídku jsme například nově rozšířili o trestněprávní poradenství, které poskytujeme v úzké spolupráci s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI, jež se v soutěži Právnická firma roku umístila mezi nejvíce doporučovanými kancelářemi. Výrazně jsme také posílili týmy specializované na daňové a rodinné právo. Díky inovativním řešením a synergickému efektu všech našich služeb jsme si nejenom udrželi pozici nejkomplexnější kanceláře na trhu, ale oproti loňskému roku jsme ještě zvýšili tempo ekonomického růstu. Jsme rádi, že se naše vynikající výsledky promítly i do letošních cen soutěže Právnická firma roku.

Jaké má vaše kancelář plány na blížící se rok 2018?

Na počátku příštího roku dojde ke změně jejího názvu na HAVEL & PARTNERS, což je změna, která patrně nikoho příliš nepřekvapí. Jan Holásek, s nímž jsem firmu v roce 2001 zakládal, není společníkem kanceláře už od roku 2014 a má nyní vlastní podnikatelské i politické aktivity. Nový název tedy bude lépe odrážet skutečný stav fungování kanceláře, kterou řídím já spolu s týmem dalších partnerů. Během uplynulých let jsme vytvořili důvěryhodnou firemní značku, již klienti dobře znají a sami vyhledávají, neboť ví, že jim dokážeme vždy poskytnout špičkové služby. To je pro nás velkým závazkem a motivací samozřejmě i v dalších letech, v nichž chceme být nadále mladou, chytrou a inovativní firmou, která se nejenom učí od těch nejlepších v zahraničí, ale i sama udává trendy.

 

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup