Právnické publikace

Publikace Legal News Competition Flash Media

Právní novinky

Právní novinky připravujeme zpravidla čtvrtletně nebo podle aktuální situace. Shrnujeme v nich informace o významných změnách v českých právních předpisech, které mohou být zajímavé pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice. Přestože přípravě tohoto newsletteru věnujeme maximální pozornost a péči, doporučujeme před přijímáním jakýchkoliv rozhodnutí si vyžádat detailnější právní konzultaci.

EU Právní novinky

Evropské právní novinky připravujeme zpravidla čtvrtletně nebo podle aktuální situace. Přinášíme v nich aktuální informace z oblasti práva EU a české legislativy mající k právu EU bezprostřední vztah, které mohou být zajímavé pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice. Účelem těchto newsletterů je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách a vývoji judikatury, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě těchto dokumentů věnujeme maximální pozornost a péči, doporučujeme před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí si vyžádat detailnější právní konzultaci.

Competition Flash/Focus

Competition Flash a Competition Focus připravujeme nepravidelně podle aktuální situace. Kratší Competition Flash či obsáhlejší Competition Focus přinášejí nejaktuálnější informace z oblasti soutěžního práva a soutěžní politiky v České republice, na Slovensku a v Evropské unii. Cílem těchto publikací je poskytnout co nejrychlejší, avšak přesto fundovanou analýzu významných soudních rozhodnutí a rozhodnutí soutěžních úřadů, změn legislativy nebo jakýchkoli jiných událostí, které mají bezprostřední význam pro české i zahraniční subjekty podnikající v České republice a na Slovensku i pro partnery v zahraničí. Přestože přípravě publikací věnujeme maximální pozornost a péči, doporučujeme před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí vyžádat si detailnější právní konzultaci či vyčerpávající právní rozbor.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup