Nemovitosti a stavebnictví

Nemovitosti

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech aspektech projektů v oblasti nemovitostí a stavebnictví se zásadním podílem na českém právním trhu. Právní tým zabývající se právem nemovitostí a stavebnictví tvoří přes 24 právníků, je veden vedoucím partnerem Jaroslavem Havlem s podporou dalších osmi partnerů a dle dostupných informací tak představuje jeden z největších právních týmů se zaměřením na oblast práva nemovitostí a stavebnictví v České republice a na Slovensku.

Svým klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví zejména v níže uvedených oblastech:

 • provádění due diligence právního stavu nemovitostí
 • strukturace nemovitostních projektů, včetně daňových aspektů
 • development
 • nákupy a prodeje nemovitostí
 • financování nemovitostních projektů včetně zajištění
 • pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
 • investice na zelené louce
 • brownfieldové projekty, včetně právních aspektů ochrany životního prostředí
 • územní plánování a stavební řízení
 • smluvní vztahy ve výstavbě, včetně přípravy právní dokumentace dle mezinárodních standardů FIDIC
 • řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě
 • zastupování v rozhodčích a soudních řízeních
 • infrastrukturní a PPP Projekty (Public Private Partnership)
 • veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti nemovitostí, a to jak podle právních předpisů platných v České republice, tak podle mezinárodních standardů FIDIC, pravidel Evropské investiční banky a dalších mezinárodních institucí
 • legislativa a legislativní politika
 • nákup a pronájem nemovitostí v zahraničí
 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup