Farmacie, zdravotnictví a sociální péče

Farmacie, zdravotnictví a sociální péče

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti farmacie, zdravotnictví a požadavků na výrobky, a to zejména v níže uvedených oblastech:

  • Life Sciences (poradenství v oblastech dovozu a prodeje, povolení k velkoobchodnímu a maloobchodnímu prodeji, licenčních požadavků, povolení pro místní výrobu a distribuci, požadavků na označování výrobků, testování léčiv i otázek ochrany osobních údajů)
  • Právo v oblasti zdravotnictví a farmacie (služby týkající se akvizic nemocnic i farmaceutických společností, pracovněprávních vztahů poskytovatelů zdravotnických služeb i farmaceutických společností, ochrany osobních údajů i vedení zdravotnických záznamů a elektronické evidence, generických léčiv, souběžného dovozu, rozličných regulačních opatření, klinického testování či všeobecné bezpečnosti léků)
  • Investice a financování v oblasti Life Sciences (komplexní právní poradenství včetně otázek financování; námi přidaná hodnota spočívá zejména v pevných vztazích s předními finančními společnostmi a investory ve finančním sektoru a také v bohatých znalostech odvětví Life Sciences)
  • Zdravotnictví & IT (náš specializovaný tým Life Sciences má bohaté zkušenosti i v oblasti vedení klinických záznamů v elektronické podobě, kde se kromě jiného zabývá otázkami obecných návrhů systémů vedení záznamů, dodržování regulačních předpisů, autorského práva a ochrany osobnosti i ochrany osobních údajů)
  • Právo duševního vlastnictví (právní služby mj. v oblastech vývoje a prodeje softwaru, autorských práv, ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a ochrany obchodní firmy a know-how; komplexní právní podpora v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví České i Slovenské republiky a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve věcech registrace ochranných známek, patentů a ostatních práv duševního a průmyslového vlastnictví)
  • Právo hospodářské soutěže (právní služby v oblasti fúzí na českém i slovenském trhu, oznámení o spojení pro účely jejich podání orgánům pro ochranu hospodářské soutěže jak v České, tak ve Slovenské republice, poradenství klientům s dominantním postavením na trhu v souvislosti s různými druhy chování při výkonu jejich podnikatelských aktivit a dále v souvislosti s uzavíráním smluvních vztahů a jiným jednáním mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž; naší výhodou je i skutečnost, že někteří z našich právníků dříve zastávali významné pozice v příslušných regulatorních orgánech, a jsou tak s jejich praxí a postupy velice dobře obeznámeni)
  • Veřejné zakázky (zastoupení zadavatele v souvislosti s veřejnými zakázkami, ať už se jedná o komplexní organizaci zadávacích řízení a vyjednávání s dodavateli, či přípravu právních stanovisek k vybraným aspektům veřejných zakázek a zpracování podkladů k zadávacím řízením, včetně řízení organizovaných podle právních předpisů platných v České republice, ale i podle pravidel mezinárodních organizací jako je např. Evropská investiční banka)

Právo v oblasti farmacie a zdravotnictví (Life Sciences) tvoří jednu z klíčových oblastí specializace naší kanceláře, která v této oblasti disponuje týmem šesti právníků, včetně dvou partnerů.

Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům z farmacie a zdravotnictví, nemocnicím, biotechnologickým společnostem i dalším klientům, kteří požadují právní poradenství v této oblasti práva. Našim klientům pravidelně poskytujeme poradenství v celé řadě záležitostí, včetně poradenství týkajícího se vědeckých objevů a s tím souvisejících obchodních příležitostí, zajištění a právního ošetření kapitálových investic, fúzí a akvizic a transakcí týkajících se převodu zdravotnických technologií. Naše kancelář se v oblasti Life Sciences specializuje i na poskytování poradenství ve věci fúzí a akvizic a finančních transakcí s výraznými prvky z odvětví Life Sciences, a to za využití zdrojů z vlastního specializovaného týmu pro fúze a akvizice, čítajícího téměř 40 právníků.

Další naše specializace zahrnuje poskytování poradenství v oblastech testování léčiv, ochrany dat farmaceutických společností a poskytovatelů zdravotnických služeb, práv a povinností pacientů, vzdělávacích institucí, výběrových řízení s předmětem zakázky z oblasti zdravotnictví a farmacie, pracovněprávního poradenství pro farmaceutické společnosti a poskytovatele zdravotnických služeb, speciální lékařské péče (asistovaná reprodukce, transplantace, sterilizace, tkáně a tkáňové banky, buňky), legislativy, správního řízení v souvislosti s podnikáním v oblasti zdravotnictví a farmacie, lázeňství, zdravotního pojištění, ochrany veřejného zdraví a zdravotnických prostředků.

 
Klíčové kontakty
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup