Podnikatelské obory

Právníci naší kanceláře si uvědomují, že poskytování právních služeb vysoké úrovně vyžaduje nejen podrobnou znalost právních předpisů a jejich aplikace, ale i širší vědomosti o příslušném podnikatelském odvětví jejich klientů. 
 
Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře nejen dle právních specializací, ale i podnikatelských oborů. Toto organizační uspořádání směřuje k maximálně efektivnímu poskytování právních služeb, kdy komplexní projekty jsou řízeny seniorními právníky se širokými praktickými zkušenostmi za podpory specialistů na příslušné právní obory.
 
Právníci kanceláře získali významné zkušenosti v následujících podnikatelských oborech a dále se na tyto obory zaměřují: nemovitosti a stavebnictví, včetně návazných dodavatelů; bankovnictví a ostatní finanční služby (včetně leasingu a faktoringu); energetika, utility, těžba surovin, životní prostředí a odpadové hospodářství; automobilový průmysl; hutnictví, strojírenství + chemický průmysl a zpracování ropy; pošta, telekomunikace  a informační technologie; doprava a logistika; veřejný sektor a regulace (kromě dopravy, energetiky, školství, zdravotnictví atd.); spotřební zboží/FMCG (včetně provozovatelů řetězců); potravinářský průmysl (včetně tabákového průmyslu), zemědělství a lesnictví; farmacie a zdravotnictví (včetně sociální péče); zbrojní průmysl; média a mediální služby; “professional services”; pojišťovnictví a penzijní fondy; hotelnictví a cestovní ruch; školství, kultura (věda a výzkum); sportovní právo; loterie a hry; ostatní služby a výroba (např. elektrotechnika  a elektronika, gumárenský a plastikářský průmysl, sklo a keramika, textilní, oděvní, kožedělný a polygrafický průmysl, výroba papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních hmot, bezpečnostní služby).
 
 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup